Lato czeka

Lato, lato, lato, czeka…. słowa refrenu znanej piosenki znów rozbrzmiały w SOSZW w Grodkowie podczas II Festiwalu Piosenki Wakacyjnej, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły ŚWIT, wspierającego działalność opiekuńczo – wychowawczą placówki w ramach realizacji zadania publicznego: Działalność na rzecz mieszkańców powiatu, w tym integracja i reintegracja w przypadku zagrożenia wykluczeniem społecznym. Zadaniedofinansowane i realizowane jest we współpracy z Zarządem Powiatu Brzeskiego.

Ogłoszenie

Brzeg, dn. 27.06.2013r.

 

OŚ.6341.43.2013.MS

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. z 2012r. Nr 0, poz. 145 – tekst jednolity)

 

 

 

STAROSTA BRZESKI

 

 

 

informuje,

 

 

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 

wykonanie stawu rybnego – hodowlanego na działce nr 360/5 i 360/7 w m. Żłobizna,

 

gm. Skarbimierz

 

 

 

w związku z wnioskiem złożonym przez:

 

 

 

Państwo: Jolantę i Jerzego Smolarczyk

 

zam. w Brzegu.

ZAPROSZENIE

Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego Henryk Mazurkiewicz serdecznie zaprasza na posiedzenie Sesji Rady Powiatu Brzeskiego, która odbędzie się w dniu 27.06.2013 r. o godz. 10.00 w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim. Tematem sesji będzie ocena stanu bezpieczeństwa w powiecie brzeskim. Radni wysłuchają też informacji dotyczącej spraw związanych z ochroną zabytków na terenie powiatu brzeskiego.

Warto kliknąć na www.po.opole.pl

Politechnika Opolska jest uczelnią o dużych tradycjach. Proponuje
różnorodną ofertę dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Oprócz popularnych
kierunków jak budownictwo, architektura, informatyka, studenci mają okazję nauki
na kierunkach, które pozwalają na szybkie uzyskanie zatrudnienia. I tak w
dalszym ciągu rynek pracy jest jeszcze nienasycony jeśli chodzi o studentów
automatyki i robotyki, europeistyki, inżynierii bezpieczeństwa, inżynierii
środowiska czy mechatroniki.

Ogłoszenie

Brzeg, dn. 20.06.2013r.
OŚ.6341.37.2013.MS
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. z 2012r. Nr 0, poz. 145 – tekst jednolity)
 
STAROSTA BRZESKI
 
informuje,
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
wykonanie stawu rybnego – karpiowego na działce nr 114/1 i 114/2 oraz zrzut wody ze stawu mnichem do rzeki Kłosówka w km 2+290 w miejscowości Bierzów, gm. Skarbimierz