Pomagać, rozwijać i uczyć

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

            W Brzegu, przy ulicy Wyszyńskiego 23, od 1999 roku funkcjonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Placówka realizuje zdania z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Do zadań PCPR należy: organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci; zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców; organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży; prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym; prowadzenie mieszkań chronionych; nadzór nad działalnością całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych i umieszczaniem w nich skierowanych dzieci.

40 tyś. na założenie firmy – dyżur konsultanta LPI w Krzyżowicach i Mąkoszycach

Dowiedz się czy możesz skorzystać z dofinansowania 40 000 złotych z Unii Europjeskiej na założenie firmy, rozwój działalności gospodarczej lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych i odwiedź Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Brzegu w dniu 01.08.2012r. w godz. 16.00 – 18.00 w Krzyżowicach nr 73 (siedziba Towarzystwa Przyjaciół Krzyżowic) w dniu 06.08.2012r. w godz. 16.00…