SZANSA W NOWEJ SZACIE

Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Szansa” w Brzegu wygląda coraz ładniej. W końcu ubiegłego roku wykonano tam elewację, która kosztowała kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nic nie byłoby w tej informacji nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że znalazł się darczyńca, który wykonał remont bezpłatnie. Za taką postawę, dobre serce w stosunku do dzieci i młodzieży tej placówki, za zainteresowanie się losem innych ludzi wyrazy podziękowania należą się firmie LKJ BUD – reprezentowanej przez prezesa Krzysztofa Szukałę.