„Plon niesiemy plon, w gospodarza dom” – jak Polska długa i szeroka we wrześniu słowa tej popularnej pieśni brzmią w sołectwach, gminach, powiatach i województwach.
5 września br. po raz pierwszy w powiecie brzeskim odbyły się Dożynki Powiatowe zorganizowane wspólnie z Miejsko – Wiejską Gminą Grodków. Dożynki to jedno z nielicznych świąt łączących elementy świeckie, religijne i dziękczynne, które w niezmienionej tradycji przetrwało od XVIII w. Z dożynkowym świętem każdego Polaka łączy ogromna więź emocjonalna, nieomal 50% naszego społeczeństwa żyje na wsi, a druga połowa połączona jest z nią więziami rodzinnymi lub pokoleniowymi.

Pierwsze Dożynki Powiatowe były dużym wydarzeniem, uczestniczyli w nich m.in.: Radny Sejmiku Województwa Opolskiego Józef Śliwa, Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, Wicestarosta Powiatu Brzeskiego Ryszard Jończyk, Sekretarz Powiatu Brzeskiego Krzysztof Konik, Przewodniczący Rady Gminy Grodków Karol Grzybowski, Burmistrz Grodkowa Marek Antoniewicz i wiceburmistrz Teresa Oliwa, Komendant Powiatowy Policji w Brzegu insp. Sławomir Michalski, szef WPMiAR mjr Andrzej Mudrak oraz radni powiatowi i gminni.
 

 

„Chleba pszennego powszedniego” – prosimy codziennie, 5 września br. dziękowano za powiatowe plony czyli ten wymodlony przez wiernych chleb w kościele p.w. św. Michała w Grodkowie na uroczystej mszy św. celebrowanej przez: księdza proboszcza Mariana Oleksego.

 

 

Nieodłączny element dożynkowego święta, przemarsz barwnego korowodu z kościoła p.w. św. Michała w Grodkowie do Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie

 

 

Orkiestra Dęta z Gminy Grodków

 

 

Gospodarze dożynek Pani Zofia Śmietana (rolnik indywidualny z Kolnicy) i Pan Stanisław Lachowicz (Prezes RSP z Jaszowa) przekazują tradycyjnie chleb i sól na ręce Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego i Burmistrza Grodkowa Marka Antoniewicza

 

 

Wicestarosta Powiatu Brzeskiego Ryszard Jończyk w towarzystwie starosty i burmistrza dzieli chleb pomiędzy zaproszonych gości.

 

 

Gdzie dożynki – tam barwne kolorowe i wiele symbolizujące dożynkowe korony. Laureatem na najpiękniejszą Dożynkową Koronę z Gminy Grodków zostało sołectwo Gola Grodkowska a laureatami na Najpiękniejszą Koronę Powiatową: I miejsce Gmina Grodków – sołectwo Gola Grodkowska, II miejsce Gmina Skarbimierz – sołectwo Bierzów, III miejsce Gmina Lewin Brzeski – sołectwo Chróścina , IV miesce Gmina Lubsza – sołectwo Dobrzyń, wyróżnienie Gmina Grodków – sołectwo Starowice Dolne.

 

 

Dożynki są czasem zabawy i radości. Także dzieci miały swoje niespodzianki. Zorganizowane przez Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie konkursy przyniosły im słodkie nagrody ufundowane przez firmę Cadbury. Dożynki powiatowe od dziś będą się też kojarzyć z charakterystycznymi, fioletowymi balonikami tej firmy.

 

 

Było coś dla dzieci, ale była też bogata oferta dla dorosłych, wystąpiły zespoły dziecięce z Gminy Grodków, Orkiestra Dęta, a także zespoły regionalne, no i gwiazda wieczoru Mamma Mia – Abba Cover z mnóstwem starych, dobrych i niezapomnianych przebojów.

Nie sposób wymienić wszystkich gości dożynek, występujących zespołów i Kół Gospodyń Wiejskich. Nie sposób dziękować wszystkim, którzy włożyli ogromną pracę w zorganizowanie tej masowej imprezy, ale na pewno głęboki ukłon należy się Burmistrzowi Grodkowa Markowi Antoniewiczowi, wiceburmistrz Teresie Oliwie, dyrektorowi OKiR Stanisławowi Wieczorkowi.
Starosta na wstępie w przywitaniu dożynkowym do mieszkańców powiatu powiedział: „Bieżący rok obfitował w wiele tragedii min.: w powódź dlatego plony są dużo mniejsze, a chleb droższy, ale dziękuję Panu Bogu za tegoroczne plony i mam nadzieję, że te przyszłoroczne będą dużo większe”. Czas mija bardzo szybko, a więc do zobaczenia na Dożynkach Powiatowych 2011.

Rzecznik Prasowy Starosty

Wydrukuj stronę