1 września br. – siedemdziesiąt jeden lat temu Polska stanęła w obliczu strasznej i krwawej wojny. Ten los zgotowali nam hitlerowscy nacjonaliści, do których później przyłączyli się nasi sąsiedzi – Rosjanie.
Jak pięknie powiedział w swoim kazaniu w Kościele p.w. Miłosierdzia Bożego 1 września 2010 r. ks. Grzegorz Krupski – „ogromną wagę, My Polacy, musimy przywiązywać do krzewienia naszej historii, pamięci o wojennych bohaterach i oddania im czci, ale pamiętajmy, że żyjemy w czasach przebaczania i pojednania, w czasach budowania zjednoczonej pod znakami przyjaźni ekumenicznej wspólnoty, również z tymi, których przodkowie byli naszymi wrogami”.

Zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu i Urząd Miasta Brzeg uroczystości z okazji 71 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz obchody Dnia Weterana rozpoczęła msza święta celebrowana przez ks. kapelana Grzegorza Krupskiego, ks. proboszcza Eugeniusza Bojakowskiego i ks. Sławomira Fonfarę z Parafii Ewangelicko – Augsburskiej. W mszy świętej brało udział aż 12 pocztów sztandarowych: wojska, harcerzy, kombatantów, organizacji społecznych, szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz związków zawodowych. Po mszy wierni uczestniczyli w Apelu Pamięci oraz wysłuchali przemówienia Burmistrza Miasta Brzegu Wojciecha Huczyńskiego.

W tym roku obchody Dnia Kombatanta – czyli uroczystość wszystkich kombatantów z terenu Powiatu Brzeskiego zaszczycili swoją obecnością m.in. Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, Wicemarszałek Teresa Karol, Dyrektorzy Urzędu Marszałkowskiego: Janusz Wójcik i Krzysztof Puszczewicz, Pełnomocnik Marszałka ds. Kombatantów Bogdan Bocheński, Przewodniczący Rady Powiatu Henryk Mazurkiewicz, Dowódcy: 1 Brzeskiej Brygady Saperów płk Daniel Król, Wojskowej Komendy Uzupełnień płk Czesław Drozd i 2 Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego ppłk Robert Wójcicki, radni powiatowi, radni miejscy, młodzież, przedstawiciele prasy oraz mieszkańcy powiatu brzeskiego. Gości przywitał Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, który wraz z Burmistrzem Miasta Brzegu wręczyli prezesom organizacji kombatanckich w przededniu końca III kadencji Rady Powiatu i V kadencji Rady Miasta podziękowania za dotychczasową, wzorową współpracę z samorządem lokalnym oraz ogromne zaangażowanie w przygotowanie patriotycznych uroczystości i przekazywanie młodym pokoleniom wiedzy historycznej. Podziękowania odebrali: Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Adam Kownacki, Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK inż. mjr Tadeusz Czajkowski, Prezes Niezależnego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich dr kap. Jan Majewski, Prezes Niezależnego Ruchu Kombatantów z Grodkowa Marian Kakowczyk, p.o. Prezes Związku Sybiraków Benedykt Jędrzejczyk oraz Janina Góral, Zbigniew Kawecki reprezentujący Prezesa Związku Inwalidów Wojennych Franciszka Kopcia oraz prezesi Wojewódzkich Zarządów Związku Sybiraków Walenty Oliwa i Wojewódzkiego Zarządu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych płk Stefan Szelka.
Jak co roku uroczystości były okazją do odznaczeń i wyróżnień. Wojewoda Opolski odznaczył decyzją Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi Stanisława Kullendę, Srebrnym Krzyżem zasługi Janinę Góral, a brązowym Piotra Nejmana. Krzyże Zesłańca z rąk Wojewody Opolskiego i Prezesa Wojewódzkiego Związku Sybiraków otrzymali: Krystyna Dereń, Stanisława Jasiczek, Tadeusz Korniak, Lucyna Smoła, Bernarda Sierakowska, Stefania Wysocka. Awans na stopień porucznika z rąk szefa WKU płk Czesława Drozda uzyskał ppor. Jan Bruchalski. Decyzją Prezesa Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Brzegu Adam Kownacki oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego płk Stefan Szelka, w asyście starosty Macieja Stefańskiego, Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym „Zwycięzcom 1945 r.” odznaczyli: płk dypl. Daniela Króla, por. Józefę Czapską, por. Bolesławę Żukowską, por. Marię Drozd, por. Mariana Dmytruszyńskiego, por. Adama Zatońskiego, por. Leona Kwiatkowskiego, por. Władysława Dropa. „Krzyż Czynu Zbrojnego Kresów Wschodnich II RP otrzymała Aurelia Hejdel – Zastępca Dyrektora PSP w Czepielowicach, a „Krzyż Pamiątkowy Wojska Polskiego I i II Armii p.por. Maria Wajc.
Zarząd Główny Związku Inwalidów Wojennych RP w uznaniu zasług dla Związku Inwalidów Wojennych w Brzegu nadał Medal Pamiątkowy „Zwycięska Nike” dla PKO BP S.A. Oddział w Brzegu. „Medal za Zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych RP” Związkowi Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP i „Srebrną Odznakę Honorową Związku Inwalidów Wojennych RP” – Janowi Kołodziejczykowi. W/w medale z rąk starosty Macieja Stefańskiego odebrał Dyrektor PKO BP Jan Jóźków i Prezes Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Żołnierzy Wojska Polskiego Zbigniew Kawecki.
Podziękowaniami za pracę na rzecz Światowego Związku Żołnierzy AK inż. mjr Tadeusz Czajkowski wyróżnił: Ryszarda Wilczyńskiego, Janusza Wójcika, Mieczysława Niedźwiedzia, Mariana Kakowczyka, Zbigniewa Oliwę i Jerzego Skucińskiego.
Na zakończenie Wojewoda Ryszard Wilczyński złożył wszystkim odznaczonym gratulacje, a kombatantom serdeczne życzenia kombatantom z okazji Dnia Weterana. Kombatanci otrzymali również życzenia od Wicemarszałek Województwa Opolskiego Teresy Karol.
Uroczystości na brzeskim Ratuszu zakończył wzruszający występ młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu, którzy przybyli na uroczystość wraz z sześcioma opiekunkami, które przygotowały występ i dyrektor placówki Panią Jadwigą Walasek. Pani dyrektor otrzymała podziękowania i bukiet kwiatów od wiceburmistrza Stanisława Kowalczyka i Starosty Powiatu Brzeskiego, a dzieci słodki upominek. Przygotowania do występu były dużym wyzwaniem, gdyż 1 września dzieci dopiero rozpoczynają szkołę, a jednak zdyscyplinowane nastolatki stawiły się na próby jeszcze w czasie wakacji. Na podkreślenie zasługuje też ogromny wkład pracy Pani Marzeny Onisk w przygotowanie dekoracji sceny, przypominającą wojenne ruiny stolicy, znicze upamiętniające wojennych bohaterów i ogromne hasło, które stanowiło motyw przewodni programu i pięknie go obrazowało – „Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie”. I dla nas wszystkich to hasło powinno być drogowskazem i każdemu Polakowi towarzyszyć całe życie tak, aby mogło przetrwać jeszcze wiele, wiele pokoleń.
 
Pełnomocnik Starosty ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych
Brygida Jakubowicz
 
Wydrukuj stronę