Zgodnie z rozkazem Dowódcy 1 Brzeskiej Brygady Saperów, w dniu 23. sierpnia 2010 roku, na terenie jednostki wojskowej przeprowadzono kwalifikację pierwszych kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych.
Oceny ochotników dokonała siedmioosobowa komisja kwalifikacyjna, której przewodniczył Dowódca Brygady pułkownik Daniel KRÓL. W kwalifikacji Wojskową Komendę Uzupełnień w Brzegu reprezentował kapitan Paweł HORWAT.
Przybyli kandydaci poddani zostali egzaminowi ze sprawności fizycznej, w trakcie którego sprawdzono ich wytrzymałość, siłę mięśni brzucha, siłę ramion oraz szybkość i zwinność. Ponadto z każdym przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której pretendenci do służby mogli przedstawić swoje uprawnienia, czy też zaświadczenia o zdobytych uprawnieniach.

 

Nie bez znaczenia okazała się być również motywacja ochotników. Kapitan Paweł HORWAT, reprezentujący Wojskową Komendę Uzupełnień w Brzegu, która stanowi w zasadzie pierwsze ogniwo dla ewentualnych chętnych poszukujących informacji na temat Narodowych Sił Rezerwowych, a także jest „łącznikiem” pomiędzy kandydatem, a jednostką wojskową, kilkakrotnie powtarzał – „Przybyli w dniu dzisiejszym kandydaci to pasjonaci wojska.”

Jak się również okazało, zdecydowana większość kandydatów, którzy pojawili się na pierwszej w Brygadzie Saperów kwalifikacji do NSR, to byli brzescy saperzy, którzy bardzo pozytywnie wspominają czasy służby w saperskich szeregach.
Kolejna kwalifikacja do Narodowych Sił Rezerwowych w 1 Brzeskiej Brygadzie Saperów planowana jest na 23. września 2010 roku.
Więcej o naborze do Narodowych Sił Rezerwowych na stronie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu: www.wkubrzeg.sow.mil.pl
kpt. Ewa Nowicka – Szlufik
Wydrukuj stronę