Nie krzewić zbędnych ideologii, żyć we wzajemnym szacunku, dbać o tradycje historyczne i żyć tak, aby pozostawić po sobie jakiś trwały ślad – z takim apelem do kombatantów zrzeszonych w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych zwrócił się dn. 7 VII br. prezes związku kpt. pil. Adam Kownacki.

W spotkaniu członków organizacji udział wzięli: płk Stefan Szelka – Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP z Opola, Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefanski, Burmistrz Miasta Brzegu Wojciech Huczyński i Zastępca Dyrektora PSP w Czepielowicach Aurelia Heidel.

W czasie uroczystości decyzją Zarządu Głównego Związku Medalem „Czyn Frontowy I i II Armii Wojska Polskiego 1943-1945” Adam Kownacki, Stefan Szelka oraz Maciej Stefański i Wojciech Huczyński odznaczyli: ppor. Bolesława Borysewicza, por. Edmunda Kuleszę, ppor. Marcelinę Piotrowiec, Mariana Roczniaka, ppor. Marię Wajc, ppor. Władysława Gorszczuka. Ponadto „Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony” odznaczono: Stefana Ludkę, Władysława Kołodziejczyka, Władysława Mareckiego, Grzegorza Piotrowskiego, Tomasza Szpinetę, ppor. Piotra Woźnego, ppor. Franciszka Zakrzewskiego oraz dyrektora PSP w Czepielowicach mgr. Tomasza Komarnickiego i redaktora naczelnego „Gazety Brzeskiej” Bogdana Kościńskiego.
Zebrani uczcili minutą ciszy wszystkich członków związku, którzy odeszli w ciągu ostatniego roku, również minutą ciszy uczczono ofiary katastrofy Smoleńskiej, w której zginął Prezydent RP Lech Kaczyński i jego małżonka oraz członkowie delegacji. Przy tej okazji prezes Adam Kownacki wspomniał jak ogromnym przeżyciem była dla niego i dla innych kombatantów wizyta Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Brzegu.
Wicedyrektor PSP im. Bohaterów II Wojny Światowej w Czepielowicach podziękowała kpt. pilotowi Adamowi Kownackiemu w imieniu dyrektora Tomasza Komarnickiego za przekazanie do Szkolnej Izby Pamięci sztandaru organizacji.
Za bezinteresowną, pełną pasji i oddania pracę społeczną na rzecz środowiska kombatanckiego podziękował również Panu Adamowi redaktor „Panoramy Powiatu Brzeskiego” Tadeusz Bednarczuk, wręczając mu swoją ostatnią książkę pt. „Tarnopolskie rachunki krzywd” wraz z dedykacją.
Na zakończenie burmistrz Wojciech Huczyński i starosta Maciej Stefański życzyli kombatantom zdrowia i podziękowali raz jeszcze za to, że najpiękniejsze lata swojego życia poświęcili dla Ojczyzny i kontynuują ten szczytny cel do dziś.
Stefan Szelka poinformował kombatantów, że w Polsce uruchomiono program „Senior” i ludzie po 75. roku życia w wybranych aptekach mogą zakupić leki (na kwotę 500 zł) o 25% taniej.
Spotkanie zakończył kpt. pilot Adam Kownacki, zapraszając członków na uroczyste obchody 66 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej (1 IX br. o godz. 16.00 – Kościół p.w. Miłosierdzia Bożego) oraz obchody Dnia Kombatanta.
 
Pełnomocnik Starosty ds.

Kombatantów i Osób Represjonowanych

Wydrukuj stronę