Żeglarze nie tylko kochają wodę i dalekie spływy, okazuje się, że kochają równie silnie swoich bliskich i nie są nieczuli na ich los.
Korzystając z doświadczenia Starosty Macieja Stefańskiego – tuż po koncercie charytatywnym Pawła Kukiza – klub żeglarski „Fala” i klub żeglarski „Horn” zorganizowały 25 czerwca br. koncert charytatywny na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu pt. „Żeglarze powodzianom”, z którego duży dochód 6 255,50 zł przekazano za pośrednictwem brzeskiego PCK na konto „Powódź 2010”.

Prowadzony przez komandora klubu żeglarza „Fala” Krzysztofa Pietrzaka i klubu żeglarza „Horn” Sylwestra Pikora koncert zapewnił brzeżanom świetną zabawę aż do północy. Występujące na scenie zespoły „Shantażyści” w składzie: Krzysztof Ściepłek, Bartosz Bartlewicz, Jakub Jelonek, Tomasz Fornal i Marcin Mróz oraz „North – West Passage” – lidera Sylwestra Pikora w składzie: Barbara Andruchowicz, Katarzyna Wróbel, Małgorzata Kulińska, Ignacy Czekalski, Krzysztof Leroch i Zdzisław Habenda udowodnili, że choć brzeżanie żyją dość daleko od morza, to kochają szanty.

Inicjatorem koncertu był Jan Pikor – uznany w środowisku wychowawca młodzieży. Jemu oraz pozostałym współorganizatorom koncertu: Staroście Powiatu Brzeskiego Maciejowi Stefańskiemu, dyrektorowi Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu Pawłowi Kozerskiemu, reprezentantom PCK – Wioletcie Wrębiak – Ziębie i prezesowi Walerianowi Twardzikowi serdecznie podziękował Krzysztof Pietrzak. 
Oczywiście zorganizowanie koncertu charytatywnego wymagało nieodpłatnego zaangażowania wielu instytucji m.in. Agencji Reklamowej MAD, restauracji Relax, Optident s.c., BCK w Brzegu, Domu Kultury w Lewinie Brzeskim, Zespółu Szkół nr 2 w Brzegu, firmy ochroniarskiej „Prewencja”, Zakładu Usług Pożarniczych oraz indywidualnych osób: B. Oestreichera, M. Grochowskiego, H. Szostka, J. Kila, J. Wróblewskiego, Sz. Łukawieckiego, J. Czernika.
 W organizacje koncertu również zaangażowane były rodziny żeglarskie: J. K. Koriat, K.S. Szcześnik, M.R. Podgórscy, M.I. Czekalscy, M.J. Pikor, S. Tysier, M.G. Wionczek.
Akcja pomocy powodzianom trwa, a środki można w dalszym ciągu przekazywać na konto: 15109021380000000556000614 z dopiskiem „Powódź 2010”.
 
 
                                                                       Rzecznik Prasowy Starosty
Wydrukuj stronę