Dostęp do edukacji na najwyższym poziomie jest podstawowym czynnikiem określającym przebieg ścieżki edukacyjnej uczniów. Aby poziom szkoły był wysoki, placówki muszą mieć coraz lepiej wykształconych nauczycieli. Poziom kształcenia ma w rezultacie wpływ na przyszłość zawodową młodzieży i ich umiejętności poruszania się na rynku pracy.

Działania podejmowane przez starostę Macieja Stefańskiego, Zarząd i Radę Powiatu zmierzają zarówno do poprawy stanu i wyposażenia budynków szkolnych, jak również skierowane są na podnoszenia poziomu nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych naszego powiatu.  „Niezmiernie istotnym elementem systemu oświaty jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Problemem, który nie pozwala na dokształcanie nauczycieli są wysokie opłaty za studia. Pomoc w tym zakresie jest sprawą zasadniczą i nauczyciele mogą tutaj liczyć na pomoc starostwa” – mówił w październiku 2008 r. starosta Maciej Stefański. Wyjściem naprzeciw oczekiwaniom jest zakończony, projekt pn. „Doskonalenie kadry systemu oświaty szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego”, który był najwyżej ocenionym projektem w województwie opolskim. Wartość projektu zgodnie z umową to 264 620 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego to kwota 224 927 zł.

W dniu 24 czerwca br. w Muzeum Piastów Śląskich odbyło się spotkanie ewaluacyjne podsumowujące projekt, który objął 28 nauczycieli i 5 pracowników administracji szkół i placówek oświatowych naszego powiatu. W ramach projektu pracownicy ukończyli bezpłatnie studia podyplomowe, które pozwoliły na zdobycie przez nauczycieli kwalifikacji do nauczania dodatkowego przedmiotu, a także podniosły kwalifikacje pracowników administracji. Beneficjenci otrzymali dofinansowanie za czesne za studia, do wysokości 1500 zł na zakup podręczników, a także zwrot za przejazdy na wyższe uczelnie.

Zespół zarządzający tworzyli: Mieczysław Niedźwiedź – koordynator projektu, Katarzyna Niemiec – pracownik ds. monitorowania, Małgorzata Ptak – księgowa. Katarzyna Niemiec i Małgorzata Ptak otrzymały za pracę nad projektem pisemne podziękowania z rąk starosty.
Osiągnięto wszystkie założone wskaźniki projektu, a opinie wyrażone przez uczestników potwierdzały, że projekt był wspaniałą pomocą Powiatu dla nauczycieli i kadry oświatowej. „Ukończenie studiów podyplomowych bezpłatnie – mówiła Elżbieta Żagiel – jest dla mnie niezwykle istotne, gdyż właśnie skończyłam zastępstwo za koleżankę i poszukuję pracy. Studia te znaczenie to ułatwią”. Za sprawną realizację programu i możliwość podniesienia kwalifikacji podziękowali staroście również m.in.: Alina Grochalska, Roman Zięba, Anetta Zych-Rzepecka, Elżbieta Neroj. Podniesienie poziomu wykształcenia pracowników lub zmiana przedmiotu nauczania jest także bardzo istotne dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu brzeskiego. „Sześciu nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych ukończyło darmowe studia podyplomowe – mówi dyrektor tej placówki Renata Listowska – każdy z nich podkreślał wysoki poziom studiów, kompetencje wykładowców i miłą obsługę ze strony koordynatora, dlatego liczę, że programy takie będą kontynuowane”.
Na spotkaniu obecni byli m.in. dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Jacek Suski, Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, wicestarosta Ryszard Jończyk, Sekretarz Powiatu Krzysztof Konik, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Mieczysław Gieża.
Uczestnicy otrzymali z rąk Starosty Macieja Stefańskiego i Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Jacka Suskiego certyfikaty potwierdzające udział w projekcie. Koordynator poinformował, że otrzymał potwierdzenie, iż przyjęto następny przygotowany przez Powiat Brzeski projekt dotyczący podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
 
 
Mieczysław Niedźwiedź
Koordynator projektu
 

Wydrukuj stronę