Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Brzegu informuje, że we wrześniu 2009r. Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu przystąpił do ogólnopolskiego programu „Szkoła bez przemocy”. W ramach podjętych działań cała społeczność uczniowska objęta była programem profilaktyczno-wychowawczym „Spójrz inaczej”. Dla rodziców przeprowadzono warsztaty z psychologiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Przejawy agresji
i sposoby przeciwdziałania”.

08.06.2010r. w szkole zorganizowano „Dzień szkoły bez przemocy” jako święto tych, którzy nie zgadzają się na przemoc. W tym dniu uczniowie uczestniczyli w lekcjach psychedukacyjnych na temat przeciwdziałania agresji i przemocy oraz dowiedzieli się, gdzie mają szukać pomocy. Następnie przedstawiono prezentację multimedialną pod hasłem „Poznaję – nie walczę”. Prezentacja pokazywała pobyt uczniów na koloniach profilaktyczno-zdrowotnych w Świeradowie – Zdroju, które odbyły się w dniach
07-14.05.2010r. Była to forma zachęcenia uczniów do bezpiecznego
i przyjemnego spędzania czasu wolnego. Następnie uczniowie grupowo wykonali pracę plastyczną „Logo Dnia bez Przemocy”. Na zakończenie odbyły się rozgrywki w piłkę nożną. Wszyscy uczniowie spędzili przyjemnie
i bezpiecznie czas. Pokazali, że potrafią dobrze współpracować i jednoczyć się we wspólnej pracy i świętowaniu.
Ekspozycja prac plastycznych znajduje się w holu budynku przy
ul Wyszyńskiego 23 w Brzegu.
Zapraszamy na wystawę.
 
Organizatorzy „Dnia szkoły bez przemocy”:
Zespół Profilaktyczno-Wychowawczy w składzie:
Maria Bielecka, Barbara Krukowska, Anna Lechowicz – Minosora,
Anna Krupa, Katarzyna Tadrała, Katarzyna Sikora, Andrzej Unuczek.
 
                                                                               Rzecznik Prasowy Starosty
Wydrukuj stronę