Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu zaprasza serdecznie do zorganizowania w swojej firmie bezpłatnych, 10 miesięcznych staży dla osób niepełnosprawnych – uczestników projektu pod nazwą ,, Kwalifikacje i Staż – Pracę Masz" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

W ramach projektu 15 osób niepełnosprawnych może zdobywać doświadczenie zawodowe i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, otrzymując stypendia stażowe wypłacane przez PCPR w ramach środków przeznaczonych na projekt, współfinansowanych przez Unię Europejską.
Dotychczasowe doświadczenia w realizacji podobnego projektu wskazują, że osoby niepełnosprawne skierowane na staż sprawdzają się jako pracownicy i wielu pracodawców po zakończeniu stażu przyjęło swoich stażystów do pracy. Jest to korzyść zarówno dla pracodawcy jak i dla osób niepełnosprawnych.
Każdy z pracodawców u których realizowane będą staże zostanie zapoznany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z zasadami zatrudniania osób niepełnosprawnych i wynikającymi z tego tytułu korzyściami dla pracodawcy.      
Niezbędnych informacji w sprawie projektu udzielą Państwu dyrektor PCPR Aleksander Podgórny oraz koordynator projektu z ramienia PCPR Pani Anna Rysiewicz Gil.
Kontakt: telefon ( 0-77) 416-95-05; mail ksiegowsc@pcprbrzeg.pl
 

                                                                                  

Wydrukuj stronę