Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu informuje, że osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności poszkodowane w czasie powodzi mogą starać się o pomoc finansową ze środków PRRON w formie jednorazowego świadczenia w wysokości nie przekraczającej 2000 zł.

Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami można składać nie później niż do dnia 15 listopada 2010 r. w Oddziale PFRON w Opolu.

Wszelkich informacji na temat pomocy finansowej udzieli Państwu Oddział PFRON w Opolu lub doradca ds. osób niepełnosprawnych w PCPR w Brzegu.

Kontakt z Oddziałem PFRON: 45-011 Opole, ul. Koraszewskiego 8-16, telefon-0-77-887-20-00
Kontakt z PCPR Brzeg: 49-300 Brzeg, ul. Wyszyńskiego 23, telefon
0-77-416 -95-05
 
Wydrukuj stronę