To już dziesięć lat od kiedy mieszkańcy powiatu brzeskiego mogą bawić się na Europejskich Targach Chłopskich w Krzyżowicach organizowanych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Urząd Marszałkowski w Opolu, Gminę Olszanka i Towarzystwo Przyjaciół Krzyżowic. Tegoroczne Targi organizowane w dniach 25/26 września 2010 r. były szczególnie uroczyste, barwne stoiska targowe, w tym stoiska trzech państw: Czechów (Česká Ves), Niemców (Kusel), Ukraińców (Horodenka) przyciągały kupujących.

Występy artystyczne propagowały tradycję regionalną, wystąpiły też zespoły z Ukrainy i Czech. Dobre humory jeszcze bardziej poprawiły strachy na wróble, tym razem przedstawiające karykatury polityków. Na targach gościli m.in. Nelly Rokita, Donald Tusk, Janusz Palikot i Jarosław Kaczyński. Postacie widziane oczami dzieci zrzeszonych w Klubach 4H budziły salwy śmiechu. Targom towarzyszyły liczne konkursy (wyniki konkursów ogłosimy w następnym numerze gazety).
            Targi były okazją do jubileuszowej uroczystości X – lecia porozumienia partnerskiego pomiędzy Powiatem Kusel reprezentowanym przez starostę Winfrieda Hirschbergera a Powiatem Brzeskim reprezentowanym przez starostę Macieja Stefańskiego. Z okazji X – lecia współpracy Powiatu Kusel i Powiatu Brzeskiego Starostwo Powiatu Brzeskiego wybiło medal okolicznościowy, który został przekazany na ręce radnych powiatu Kusel i osób z Niemiec, które szczególnie wyróżniły się w tej współpracy oraz dla wszystkich Radnych Rady Powiatu Brzeskiego. Ponadto medale wraz ze specjalnymi podziękowaniami otrzymali Henryk Zamojski, Jan Purta, Stanisława Grabska – Mędrala, Tomasz Musielak, Renata Wojas (reprezentujący Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego), Burmistrz Gminy Grodków Marek Antoniewicz (były Wicestarosta Powiatu Brzeskiego), Kazimierz Bączek – starosta I kadencji Rady Powiatu Brzeskiego, Wójt Gminy Olszanka Jerzy Dróbka, Anna Muszczyńska – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Krzyżowic oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzegu: Brygida Jakubowicz i Małgorzata Stanowska.
            Ponadto Przewodniczący Rady Powiatu wręczył pamiątkowe statuetki Staroście Powiatu Kusel Winfriedowi Hirschbergerowi oraz Staroście Powiatu Brzeskiego Maciejowi Stefańskiemu.
 

 

Starostowie Winfried Hirschberger i Maciej Stefański świętują X – lecie współpracy.

 
 
Piękna pogoda sprzyjała zakupom.
 
 
Detlef Bojak i Volker Schlegel – reprezentujący Powiat Kusel w sprawach dotyczących pomocy humanitarnej dla Opolszczyzny odwiedzają Grodków w towarzystwie burmistrza Marka Antoniewicza i wicestarosty Ryszarda Jończyka.
 
 
Najpiękniejsze Targowe Stoisko – Gmina Olszanka.
 
 
Zjednoczeni przyjaźnią i współpracą.
 
 
Wręczenie nagrody ufundowanej przez Starostwo Powiatowe w Brzegu za zajęcie I miejsca w konkursie „Poetycki Powiat”.
                                                                                             
                                                                                              Rzecznik Prasowy Starosty
Wydrukuj stronę