Powiat Brzeski w maju br. złożył wniosek do Wojewody Opolskiego o pozyskanie środków finansowych na odbudowę uszkodzonej w wyniku powodzi drogi powiatowej nr 1172 O Brzeg – Lipki (droga obejmuje odcinek od Placu Bramy Wrocławskiej poprzez ulice Oławską do miejscowości Lipki).

16 czerwca 2010 r. powiat otrzymał promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na kwotę 4 mln. zł. Do końca lipca złożono wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. 24 sierpnia przetarg na odbudowę drogi wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych w Brzegu. Komisja wybrała tę ofertę spośród 8 oferentów. Dziesiątego września podpisano umowę z wykonawcą, a już 13 września ruszyły prace remontowe. Termin zakończenia prac planowany jest na 10 grudnia. Roboty będą obejmowały odnowę nawierzchni bitumicznej jezdni, wymianę nawierzchni chodników po obu stronach jezdni na ul. Oławskiej, remont przepustu w Brzezinie, konserwację rowów na całym odcinku i wymianę barier betonowych na metalowe (na długości 1300 mb).
Starosta Maciej Stefański mówi: „Stan tej drogi był coraz gorszy, a droga nie była już bezpieczna. Kolejne powodzie niszczyły jezdnię i chodniki. Tragiczny był stan rowów. Myślę, że pozyskaliśmy olbrzymią kwotę, obrazowo mówiąc tyle samo wynosi całoroczny budżet Zarządu Dróg Powiatowych na bieżące i zimowe utrzymanie 320 km dróg powiatowych. Jako władze jesteśmy zadowoleni i myślę, że usatysfakcjonuje to również mieszkańców”.
 
                                                                                   Rzecznik Prasowy Starosty
                                                                                   Brygida Jakubowicz
Wydrukuj stronę