Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, iż w czerwcu br. otrzymał dodatkowe środki finansowe z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach poddziałania 6.1.3. na realizację projektu np. „Aktywni”.

Projekt realizowany jest od początku roku a jego działaniami zostało już objętych 268 osób bezrobotnych. W ramach „Aktywnych” na staże skierowano 120 osób oraz przyznano 61 dotacji
na podjęcie działalności gospodarczej. W dalszym ciągu są wolne miejsca – 90 – na szkolenia
w zakresie aktywnego poszukiwania pracy prowadzone przez klub pracy.

Łączna wartość projektu wynosi 2. 052.500 zł.

Wydrukuj stronę