Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu z przyjemnością informuje, iż w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jako nieliczny w Polsce, pozyskał dodatkowe środki na realizację programu specjalnego pn. „AKTYWNY POWIAT BRZESKI”.

 

Projekt realizowany jest w PUP w Brzegu od 6 lipca br. a jego wartość wynosi 2.049.500 zł. Środki finansowe przeznaczone są na aktywizację bezrobotnych, wobec których były już stosowane aktywne formy (staż, roboty publiczne, itd.) lub usługi rynku pracy (szkolenia, usługi doradcze) i nie dały one efektów w postaci zatrudnienia! Składane wnioski będą rozpatrywane na bieżąco do wyczerpania dostępnych środków.

W ramach niniejszego projektu planowane jest:

1.    zorganizowanie staży dla 55 bezrobotnych,
2.    przeszkolenie 20 osób,
3.    udzielenie 60 dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego po zakończeniu stażu lub szkolenia na okres, co najmniej
6 m-cy otrzyma jednorazową premię w kwocie 4 000 zł.
Natomiast bezrobotny, który nie zostanie zatrudniony po stażu albo szkoleniu, a sam znajdzie pracę na okres, co najmniej 6 m-cy otrzyma jednorazową premię motywacyjną w kwocie 4 000 zł.
Bezrobotni, którym zostaną przydzielone środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą liczyć dodatkowo na wsparcie pomostowe – 2 400 zł na opłacenie składek ZUS oraz inne koszty ponoszone w okresie rozpoczynania własnej działalności.

    Szczegółowe informacje udzielane są w PUP w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32 w Referacie
ds. aktywizacji bezrobotnych (pok. 10, tel. 77 444 13 90-92 wew. 128), Referacie promocji przedsiębiorczości (pok. 10, tel. 77 444 13 90-92 wew. 135) w Wydziale Usług Rynku Pracy (pok. 1 oraz 4-5, tel. 77 444 13 90-92 wew. 159, 131, 147) oraz w Filii PUP w Grodkowie, ul. Wrocławska 40a, tel. 77 415 54 95.

ZACHĘCAMY PRACODAWCÓW I BEZROBOTNYCH
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

 

Wydrukuj stronę