W związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na projekt „Dajmy sobie szansę” w kwocie 161 400 zł, Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór na staże (15 osób), szkolenia (10 miejsc) oraz prace interwencyjne (10 osób).

Niniejszy projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zwolnionych
z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników.

Osoby zainteresowane szkoleniami dodatkowe informacje uzyskać mogą w pok. 1 (parter) lub pod nr tel.77 444 13 90 wew. 159.

Przyjmowane są także wnioski na staż z gwarancją zatrudnienia po jego zakończeniu
Ponadto zarówno pracodawcy jak i zainteresowani bezrobotni mogą starać
się o przyznanie środków na prace interwencyjne – 10 miejsc.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Wydziału Instrumentów Rynku Pracy w pok. 13 oraz pod nr tel. 77 444 13 90 wew. 128.

 

Zapraszamy bezrobotnych i pracodawców do składania wniosków
i do udziału w projekcie!

Wydrukuj stronę