Zarząd Miejsko – Gminny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych zorganizował 14 lipca 2011 r. w Sali Stropowej brzeskiego Ratusza spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania związku, połączone z odznaczeniami kombatantów i osób, które od lat krzewią zadania statutowe organizacji i udzielają jej pomocy merytorycznej i materialnej.

 

Gośćmi kombatantów byli m.in. Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, Wiceburmistrz Brzegu Stanisław Kowalczyk, Prezes Wojewódzkiego Zarządu ZKRP i BWP płk Stefan Szelka, Dowódca 1 Brzeskiej Brygady Saperów płk Daniel Król, Wójt Gminy Lubsza Władysław Gąsiorowski, Szef WKU płk Czesław Drozd. Prezes Wojewódzkiego Zarządu ZKRP i BWP w asyście starosty Macieja Stefańskiego, wiceburmistrza Stanisława Kowalczyka i wójta Władysława Gąsiorowskiego odznaczyli Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym „Zwycięzcom 1945” przyznanym przez Zarząd Główny ZKRP i BWP około 30 osób, m.in.: płk. Józefa Gałeckiego, p.por. Antoniego Skulskiego, Jana Jóźków, Marię Czarną, Marię Jarecką, Marię Hawrylów, Jadwigę Rudyk, Weronikę Walasek, Edwarda Rudyka. W imieniu odznaczonych podziękowała Maria Jarecka, która z ogromną nostalgią opowiedziała wojenne losy swojej rodziny, podkreślając znaczenie każdego kombatanta dla wolności naszej Ojczyzny niezależnie od tego, na którym froncie przelewał krew. Wątek ten pojawił się również w wystąpieniu prezesa ZKRP i BWP kpt. pilota Adama Kownackiego, który powiedział, że darzy ogromnym szacunkiem władze powiatowe reprezentowane przez starostę Macieja Stefańskiego i władze miejskie reprezentowane na spotkaniu przez wiceburmistrza Stanisława Kowalczyka za to, że nie dzielą środowiska kombatanckiego, a ze wszystkich sił starają się je konsolidować. Zawsze też dysponują czasem, aby wysłuchać kombatantów i wskazać im drogę rozwiązania wielu życiowych problemów. Podobne słowa z podziękowaniem skierował do Pełnomocnika Starosty ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Minęło już 72 lata od wybuchu II Wojny Światowej, jej bohaterowie to ludzie zmęczeni życiem, często rozczarowani brakiem opieki medycznej lub rodzinnej, dlatego – jak to ujął w paru słowach Starosta Powiatu Brzeskiego „Kombatanci tak niewiele oczekują od społeczeństwa, lecz my wszyscy w tym oczywiście władze samorządowe – możemy im dać bardzo wiele: przyjazny uśmiech, dobre słowo, wdzięczność, podziw i szacunek. Nawet skromny list gratulacyjny czy medal może rozświetlić ich byt. Nie szczędźmy im tych drobnych oznak sympatii i akceptacji, bo tak niewielu prawdziwych wojennych bohaterów żyje do dziś. Pamięć, że to dzięki nim mamy naszą wolną Polskę, niech trwa jak najdłużej”.
Następne spotkanie władz samorządowych ze środowiskami kombatantów będzie miało miejsce 1 września br. (w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej), a rozpocznie się o godz. 16.00 w Kościele p.w. Miłosierdzia Bożego. Już dziś starosta Maciej Stefański i burmistrz Wojciech Huczyński zapraszają kombatantów, ich rodziny i znajomych na to ważne wydarzenie.
Pełnomocnik Starosty ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych
Brygida Jakubowicz
 
Wydrukuj stronę