ZAPROSZENIE

Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego Henryk Mazurkiewicz serdecznie zaprasza na posiedzenie Sesji Rady Powiatu Brzeskiego, która odbędzie się w dniu 27.06.2013 r. o godz. 10.00 w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim. Tematem sesji będzie ocena stanu bezpieczeństwa w powiecie brzeskim. Radni wysłuchają też informacji dotyczącej spraw związanych z ochroną zabytków na terenie powiatu brzeskiego.

Warto kliknąć na www.po.opole.pl

Politechnika Opolska jest uczelnią o dużych tradycjach. Proponuje
różnorodną ofertę dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Oprócz popularnych
kierunków jak budownictwo, architektura, informatyka, studenci mają okazję nauki
na kierunkach, które pozwalają na szybkie uzyskanie zatrudnienia. I tak w
dalszym ciągu rynek pracy jest jeszcze nienasycony jeśli chodzi o studentów
automatyki i robotyki, europeistyki, inżynierii bezpieczeństwa, inżynierii
środowiska czy mechatroniki.