Lato, lato, lato, czeka…. słowa refrenu znanej piosenki znów rozbrzmiały w SOSZW w Grodkowie podczas II Festiwalu Piosenki Wakacyjnej, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły ŚWIT, wspierającego działalność opiekuńczo – wychowawczą placówki w ramach realizacji zadania publicznego: Działalność na rzecz mieszkańców powiatu, w tym integracja i reintegracja w przypadku zagrożenia wykluczeniem społecznym. Zadaniedofinansowane i realizowane jest we współpracy z Zarządem Powiatu Brzeskiego.

Festiwal jest jednocześnie Dniem Otwartym placówki, podczas którego przybliża się społeczeństwu Grodkowa działalność placówki. Ośrodek może przedstawić swoje osiągnięcia w pracy rewalidacyjnej, możliwości i sukcesy naszych podopiecznych.

 

W tym dniu uczniowie i zaproszeni goście bawią się, sprawdzają swoje umiejętności, spędzają mile i aktywnie wolny czas wśród rówieśników.

 

W festiwalu uczestniczyli m.in. uczniowie z PSP nr 3 w Grodkowie, PSP w Gnojnej, z ZSR- CKP w Grodkowie, wychowankowie WTZ w Jędrzejowie. Uczestnicy mogli sprawdzić swoje zdolności nie tylko na scenie, ale pod czujnym okiem specjalistów malując dekory, wykonując wiosenne kwiaty albo rozwiązując- łamigłówki dla mądrej główki. Najbardziej oblegane było stanowisko malowanie twarzy. Pojawiły się tygryski, kotki, pieski, motyle i inni ulubieńcy z bajek. 

 

Pyszną niespodziankę w postaci hot-dogów przygotowali uczniowie kierunku – Kucharz Małej Gastronomii.

 

Gościnnie wystąpił zespół Trzy, Dwa, Raz, w którym wystąpili: wicestarosta RyszardJończyk, Naczelnik Wydziału Oświaty Michał Siek oraz pan Robert Socha, pracownik Wydziału Oświaty. Występ wywołał wiele radosnych emocji i owacji, był doskonałym przerywnikiem zmagań wokalnych młodych artystów.

 

Główną Nagrodę Grand Prix, ufundowaną przez Firmę AGRO – AS z Grodkowa, zdobył zespół wokalny Warsztatów Terapii Zajęciowej, natomiast Nagroda Publiczności ufundowana przez wicestarostę Ryszarda Jończyka, trafiła do rąk Wandy Szoma.  

 

W kategorii zespoły I miejsce zajął zespół Tru Lady ze Szkoły Podstawowej nr 3, II miejsce – zespół Razem SOSzW w Grodkowie, III miejsce – zespół Inox ze Szkoły Podstawowej nr3 w Grodkowie.

 

W kategorii soliści I miejsce zajęła Kasia Wołk- Łaniewska ze Szkoły Podstawowej nr 3, II Małgorzata Kępińska z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Jędrzejowa , natomiast III miejsce – Aneta Cygan ,uczennica Szkoły Podstawowej w Gnojnej.

 

Podczas dnia otwartego odbyła się też mała, ale ważna uroczystość – przewodnicząca Stowarzyszenia Maria Ziółkowska nadała Godność Honorowego Członka Stowarzyszenia ŚWIT prezesowi firmy Agro-As Adamowi Sajdutka, dziękując za finansowe i rzeczowe wsparcie Stowarzyszenia oraz osobiste zaangażowanie, życzliwość i dobre słowo.

 

Organizatorzy festiwalu i Dnia Otwartego serdecznie dziękują wszystkim sponsorom, a szczególnie wicestaroście Ryszardowi Jończykowi, zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Grodkowa Waldemarowi Wójcickiemu, Naczelnikowi Wydziału Oświaty Michałowi Siek, zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Tułowice Wiktorii Tomiczek, leśniczemu Jerzemu Dwojakowi, dyrektorowi Zakładu Karnego Janowi Filasowi, Prezesowi Banku Spółdzielczego w Oławie Ryszardowi Żuraw, Komendantowi Straży Miejskiej Pawłowi Borkowskiemu, kierownik Banku PKO Grodków Krystynie Zielińskiej, oraz: Adamowi Sajdutka, Irenie Żołyńskiej, Kazimierze Rozum, Robertowi Socha, dyrektor ZSzR w Grodkowie Anetcie Zych-Rzepeckiej, dyrektor LO w Grodkowie Monice Musiał-Biernat, Halinie Zagórowskiej i pracownikom Domu Kultury w Grodkowie.

 

Wszyscy honorowi goście otrzymali w ramach podziękowań własnoręcznie wykonane przez dzieci upominki.

 

 

 

                                                                              Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły ŚWIT / B.J.
Wydrukuj stronę