Politechnika Opolska jest uczelnią o dużych tradycjach. Proponuje
różnorodną ofertę dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Oprócz popularnych
kierunków jak budownictwo, architektura, informatyka, studenci mają okazję nauki
na kierunkach, które pozwalają na szybkie uzyskanie zatrudnienia. I tak w
dalszym ciągu rynek pracy jest jeszcze nienasycony jeśli chodzi o studentów
automatyki i robotyki, europeistyki, inżynierii bezpieczeństwa, inżynierii
środowiska czy mechatroniki.

A to tylko niektóre poszukiwane kierunki w jakich kształci uczelnia. W tym roku wprowadzono zupełnie nowe kierunki: technologia energetyki odnawialnej i międzynarodowe stosunki gospodarcze. Nie bez znaczenia jest też położenie Politechniki Opolskiej. Łatwy dojazd z Brzegu sprawia, że uczniowie o zdolnościach matematyczno-fizycznych „naszych” szkół ponadgimnazjalnych wybierają właśnie tę uczelnię.

 

I właśnie do młodzieży Brzegu i okolic władze politechniki chcą skierować swoją ofertę, a służy temu m.in. porozumienie o współpracy podpisane w brzeskim ratuszu 20 VI br. Porozumienie zostało podpisane przez Burmistrza Brzegu Wojciecha Huczyńskiego oraz prof. dr hab. inż. Marka Tukiendorfa – rektora Politechniki Opolskiej. W tej doniosłej uroczystości zainicjowanej i prowadzonej przez Dyrektora Biura Rektora Wojciecha Najdę i Rzecznika Prasowego Burmistrza Brzegu Tomasza Dragana udział wzięli m.in. dr hab. Krystyna Macek-Kamińska – Dyrektor ds. Dydaktyki Politechniki Opolskiej, Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, Radny Sejmiku Województwa Opolskiego Dariusz Byczkowski, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Brzegu Michał Siek, dyrektorzy brzeskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Koordynatorem ds. kontaktów z uczelnią został pracownik Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki dr Andrzej Peszko.

 

Na podstawie zawartego porozumienia Politechnika planuje zapraszać na swoją uczelnię uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, przygotuje też dla nich cykl wykładów. Przypomnijmy, że jedna z brzeskich szkół – II LO – brała już udział w projekcie Politechniki Opolskiej. Pięciu uczniów II LO znalazło się wśród 40 uczniów, którzy nagrali audiobooka. W czasie podpisania porozumienia zaproszeni goście podkreślali, że najważniejszą ideą tego wydarzenia jest możliwość jak najszerszej i jak najlepszej oferty edukacyjnej dla młodzieży powiatu brzeskiego, gdyż to właśnie z nauki bierze się postęp i rozwój. A poziom Politechniki Opolskiej na pewno daje dużą gwarancję przyszłego sukcesu zawodowego.

 

Brygida Jakubowicz
Wydrukuj stronę