Przetarg na sprzedaż nieruchomości-ul. Krakowska, Grodków

Brzeg, dnia 20.02.2019r. G.6840.2. 4 .2019 Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego 1. Położenie oznaczenie i opis nieruchomości : Nieruchomość położona przy ul. Krakowskiej w Grodkowie, stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 525/22 o pow. 0,0477 ha, ark. mapy 6, dla…

Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę nieruchomości-Żłobizna

Brzeg, 20.02.2019 r. G.6845.2.10.2019   Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę nieruchomości rolnej   Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do składania ofert na dzierżawę niezabudowanych nieruchomości rolnych położonych w Żłobiźnie, stanowiących : 1) nieruchomość stanowiąca działkę nr 342/2 o pow. 3,2300 ha, ark.m.1, kw OP1B/00026465/7, sklasyfikowaną gleboznawczo jako grunty orne klasy IIIb, IVa , 2) nieruchomość…

Posiedzenie Zarządu Regionu

Dziś w brzeskim Ratuszu odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego. Gości przywitała Przewodnicząca Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego Cecylia Gonet oraz Przewodniczący brzeskiego oddziału NSZZ „Solidarność” w Brzegu Kazimierz Kozłowski. Uroczystość była okazją do uhonorowania ośmiu zasłużonych członków „Solidarności” Regionu Śląska Opolskiego pamiątkowymi medalami nadanymi przez XXVII Walne Zebranie Delegatów NSZZ…

77.rocznica powołania AK

77. rocznica powołania Armii Krajowej

Dziś w kościele pw. św. Mikołaja w Brzegu odprawiona została uroczysta msza św. w intencji 77. rocznicy powołania struktur Armii Krajowej. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorządowych: Starosta Powiatu Brzeskiego Jacek Monkiewicz, Zastępca Burmistrza Brzegu Tomasz Witkowski, przedstawiciele organizacji kombatanckich i społecznych wraz z pocztami sztandarowymi, przedstawiciele służb mundurowych, licznie zgromadzona młodzież brzeskich szkół wraz…

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR 32/2019 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe   Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.…

WYBORY DO POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W BRZEGU

Od dnia 11 lutego 2019 r. odbywać się będzie głosowanie na kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu II kadencji (I kadencja kończy się z upływem dnia 22 marca 2019 r.). W głosowaniu mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku…

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Brzeg

Brzeg, dnia 6.02.2019 r. G.6846.1. 2 . 2018 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Brzeg I. Położenie nieruchomości : Brzeg, obręb Południe II. Opis nieruchomości : Do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Brzeg przeznaczone jest przysługujące Skarbowi…

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na wynajem-ul. Kardynała Wyszyńskiego 23, Brzeg

Brzeg, dnia 6.02.2019 r. G.6845.2. 14.2019 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 1. Położenie nieruchomości – Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23 2. Opis nieruchomości : Do wynajęcia przeznaczone jest pomieszczenie biurowe nr 026 o pow. 20,10 m2, położone na parterze budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, usytuowanego…

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

UCHWAŁA NR 29/2019 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450,…

Informacja dla przedsiębiorców z branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców z branży budowlanej do udziału w Misji Gospodarczej firm i instytucji otoczenia biznesu z terenu woj. opolskiego do Belgii, połączonej z udziałem w III Forum Polskich Przedsiębiorstw w Brukseli oraz w międzynarodowych targach budownictwa BATIBOUW 2019 w Brukseli 20 -23 luty 2019r. Termin zgłoszeń udziału w wydarzeniu do 04.02.2019r. Więcej informacji na…