Punkt potwierdzający profil zaufany nieczynny

W dniu 23.02.2023 r. Punkt potwierdzający profil zaufany będzie nieczynny. Za niedogodności bardzo przepraszamy.   Profil zaufany na terenie powiatu brzeskiego potwierdzają również: URZĄD SKARBOWY Składowa 2 ZUS INSPEKTORAT ul. Starobrzeska 28c GMINA LUBSZA ul. Brzeska 16 URZĄD GMINY OLSZANKA, Olszanka 16 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA, BIURO POWIATOWE, LEWIN BRZESKI ul. Moniuszki 14 URZĄD…

Dyżury nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Zachęcamy do rejestracji telefonicznej pod numerem 77 4447914 na n/w specjalizacje, Stowarzyszenie SURSUM CORDA w miesiącu marcu 2023 r. w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskim, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Brzegu pełni  wybrane dyżury ze specjalizacji: Punkt NPP Lewin Brzeski: 6   marca,  godziny porad: 10.00 – 14.00  –  prawo pomoc rodzinom wychowującym dzieci z…

Punkt potwierdzający profil zaufany nieczynny

W dniach 14 -15.02.2023 r. Punkt potwierdzający profil zaufany będzie nieczynny. Za niedogodności bardzo przepraszamy. Profil zaufany na terenie powiatu brzeskiego potwierdzają również: URZĄD SKARBOWY Składowa 2 ZUS INSPEKTORAT ul. Starobrzeska 28c GMINA LUBSZA ul. Brzeska 16 URZĄD GMINY OLSZANKA, Olszanka 16 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA, BIURO POWIATOWE, LEWIN BRZESKI ul. Moniuszki 14 URZĄD…

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

UCHWAŁA NR 619/2023 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe     Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r.…

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych

Brzeg, dnia 7 lutego 2023 r.   OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3. ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowych, do opiniowania ofert konkursowych.   Propozycje należy…

I ustny przetarg nieograniczony-działka Brzeg, południe

Brzeg, dnia 6 lutego 2023 r. G.6840.2.7.2022   Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, położona w Brzegu, obręb Południe, ark. m. 4, o łącznej powierzchni 0,6706 ha, składającą się z działek…

  Brzeg, dnia 25.01.2023 r. G.6821.3.3.2022   WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego ograniczonego   Powierzchnia i oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Do oddania w użytkowanie wieczyste przeznaczony jest udział 8558/20000 w nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Brzegu,…

logo

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko inspektora ds. inwestycji i remontów

OR.2110.3.2022.KM                                                                            Brzeg, dnia 16.01.2023 r.   OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM ORAZ O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO inspektora ds. inwestycji i remontów W WYDZIALE INWESTYCJI I ROZWOJU-BIURO INWESTYCJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W BRZEGU z siedzibą przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg III NABÓR Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na tym stanowisku): obywatelstwo polskie lub obywatelstwo…