Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Brzeg, dnia 06.04.2022 r.   Ogłoszenie o wyborze ofert   Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2022 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.…

logo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

  Brzeg, dnia 31 marca 2022 r. G.6845.2.21.2022   WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości  przeznaczonych do oddania w dzierżawę   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość położona w Żłobiźnie, w gminie Skarbimierz, będąca własnością Powiatu Brzeskiego, stanowiąca niezabudowaną działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 342/2…

logo

Wykaz nieruchomości względem której Skarbowi Państwa przysługuje prawo użytkowania wieczystego

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości względem której Skarbowi Państwa przysługuje prawo użytkowania wieczystego 1. Powierzchnia i oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Do sprzedaży przeznaczone jest przysługujące Skarbowi Państwa prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, położonej w Brzegu obręb Południe stanowiącej własność Gminy Brzeg, pozostającej w…

logo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem-ul. Kardynała Wyszyńskiego 23 w Brzegu

  Brzeg, dnia 30 marca 2022 r. G.6845.2.17.2022   WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości  przeznaczonych do oddania w najem   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość położona przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 829/5 o pow. 1,2730 ha, ark. m.…

Nowi uczniowie w I LO

Dziś (29 marca) w I Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu Wicestarosta Powiatu Brzeskiego Ewa Smolińska oraz dyrektor placówki Katarzyna Grochowska przywitały nowych uczniów w szkole. Dzięki decyzji Zarządu Powiatu Brzeskiego od dziś w tej placówce funkcjonować będzie Oddział Przygotowawczy dla uczniów pochodzących z Ukrainy. Młodzież oprócz kształcenia ogólnego będzie się uczyć przede wszystkim języka polskiego. Jak…

Zakończono remont zabytkowej dzwonnicy

Dziś (28 marca) w miejscowości Golczowice w powiecie brzeskim odbył się oficjalny odbiór prac remontowych zabytkowej dzwonnicy. Renowacja obiektu składała się z czterech etapów. Czwarty etap obejmował wykonanie izolacji pionowej, a także odtworzenie stolarki skrzydła drzwiowego oraz 4 kompletów okien z żaluzjami. Celem zadania było wzmocnienie konstrukcji zabytkowego obiektu oraz poprawienie jego estetyki. Został on…

OFERTA PRACY – POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

OR.210.5.2022.MN                                                                                     Brzeg, 18 marca 2022 r. OGŁOSZENIE Starostwo Powiatowe w Brzegu składa ofertę pracy na stanowisku: POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW WYKSZTAŁCENIE NIEZBĘDNE (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku): wyższe wykształcenie, w szczególności prawnicze lub ekonomiczne STAŻ PRACY: co najmniej pięcioletnia praktyka zawodowa MIEJSCE PRACY: Starostwo Powiatowe w Brzegu, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23 RODZAJ UMOWY: umowa…

Powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

UCHWAŁA NR 474/2022 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie powołania rady działalności pożytku publicznego Na podstawie § 4 uchwały Nr XII/96/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rady działalności pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2635) w związku z uchwałą Nr XXXV/257/22 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 lutego…

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Brzeg, dnia 16.03.2022 r.     Ogłoszenie o wyborze ofert     Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2022 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie…

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu ochrona i promocja zdrowia

Brzeg, dnia 16.03.2022 r.       Ogłoszenie o wyborze ofert     Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2022 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o…