Ważna informacja dla użytkowników wieczystych gruntów Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe

Ważna informacja dla użytkowników wieczystych gruntów Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe Szanowni Państwo W grudniu 2018 r. przekazałem Państwu informację, że prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się z mocy prawa w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 r.. W informacji napisałem, że osoby zainteresowane uiszczeniem opłaty jednorazowej…

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury

UCHWAŁA NR 22/2019 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450,…

Zdolni stażyści z ZSZ nr 1

28 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Brzegu odbyło się spotkanie Starosty Powiatu Brzeskiego Jacka Monkiewicza, Wicestarosty Powiatu Brzeskiego Ewy Smolińskiej, Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu Łukasza Denys oraz uczniów klasy akademickiej – 2k technikum informatycznego Alicji Barańskiej i Jakuba Łazarewicza z przedstawicielem władz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego dziekanem prof.…

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Brzeg, dnia 29 stycznia 2019 r. OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego…

Informacja

Uprzejmie informuję, że od 1 lutego 2019 r., zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2019 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 17 stycznia 2019 r. następuje zmiana godzin (rozkład) czasu pracy Starostwa Powiatowego w Brzegu w następującym zakresie: Brzeg ul. Robotnicza 20 i 12 ul. Kard. Wyszyńskiego 23 poniedziałek-.piątek 07.15-15.15 Grodków poniedziałek-.piątek 07.00-15.00 • Jednocześnie informujemy, że pracownicy…

Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Brzegu

Dziś w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli organizacji kombatanckich, społecznych, służb mundurowych oraz duchowieństwa. Celem spotkania było ustalenie kalendarium uroczystości patriotycznych i rocznicowych. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Powiatu Brzeskiego Jacek Monkiewicz oraz Sekretarz Powiatu Brzeskiego Genowefa Prorok. Pierwszą uroczystość, którą będziemy obchodzić w najbliższym czasie jest 79. rocznica deportacji Polaków…

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Brzeg, dnia 17 stycznia 2019 r. OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ   Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3. ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie…

Żałoba po tragicznej śmierci Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza

W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, na znak żałoby, Starosta Powiatu Brzeskiego Jacek Monkiewicz wydał zarządzenie opuszczenia flagi powiatu do połowy masztu albo jej wywieszenie z kirem na budynkach siedziby Starostwa Powiatowego w Brzegu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Brzeskiego oraz odwołanie wszelkich imprez o charakterze rozrywkowym, których organizatorem jest Powiat Brzeski,…

Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym organizują III edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”. W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich średnich (ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych) szkół publicznych i niepublicznych (działających na prawach szkół publicznych) w Polsce. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w…