logo

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zarząd Powiatu Brzeskiego z siedzibą przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg, działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587 z…

logo

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zarząd Powiatu Brzeskiego z siedzibą przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg, działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587 z późn.…

akcja rekrutacja

Proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Szanowni Państwo! Zapraszamy Państwa na wydarzenie na żywo, na którym zaprezentujemy proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowowych w oparciu o system firmy VULCAN. Podczas prezentacji opowiemy kandydatom, jak wygląda tegoroczny harmonogram naboru, na co zwrócić szczególną uwagę, jakie dokumenty dostarczają kandydaci do szkół. Przejdziemy również przez proces wyboru placówek oraz podpisywania elektronicznego wniosku. Wydarzenie rozpocznie się…

logo

ANKIETA dla mieszkańców powiatu brzeskiego

Trwają prace związane z opracowaniem nowej Strategii Rozwoju Subregionu Brzeskiego na lata 2021-2030, na bazie której poszczególni partnerzy, w tym powiat brzeski, będą mogli pozyskiwać środki unijne w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Zapraszamy mieszkańców Powiatu Brzeskiego do wypełnienia ankiety.

https://ankieta.deltapartner.org.pl/subregion_brzeski

logo

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury

Brzeg, dnia 21.04.2021 r.     Ogłoszenie o wyborze ofert     Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2021 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie…

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Brzeg, dnia 21.04.2021 r.   Ogłoszenie o wyborze ofert   Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2021 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.…