Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Brzeg, dnia 27.03.2024 r.     Ogłoszenie o wyborze ofert   Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2024 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.…

Uzupełnienie składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

UCHWAŁA NR 778/2024 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie uzupełnienia składu rady działalności pożytku publicznego   Na podstawie § 4 w związku z § 17 pkt 1 uchwały Nr XII/96/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rady działalności pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2635), uchwala się, co…

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Brzeg, dnia 12.03.2024 r.     Ogłoszenie o wyborze ofert   Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2024 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.…

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury

Brzeg, dnia 06.03.2024 r.     Ogłoszenie o wyborze ofert   Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2024 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.…

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Brzeg, dnia 06.03.2024 r.   Ogłoszenie o wyborze ofert   Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2024 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023…

Wyniki głosowania do Rady Działalności Pożytku Publicznego w wyborach uzupełniających wakaty

WYNIKI GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W BRZEGU III KADENCJI W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH WAKATY     W wyniku głosowania na kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu III kadencji, trwającego od 1 lutego 2024 r. do 15 lutego 2024 r. poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę skutecznie złożonych…

Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

UCHWAŁA NR 768/2024 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia   Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie…

Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu kultury

UCHWAŁA NR 765/2024 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu kultury     Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U.…

Uzupełniające wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – lista kandydatów

Starostwo Powiatowe w Brzegu ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg centrala tel. (+48) 77 444 79 00 (do 02) www.brzeg-powiat.pl   UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY DO POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W BRZEGU – LISTA KANDYDATÓW   Od dnia 1 lutego 2024 r. odbywać się będzie głosowanie na kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu III kadencji,…