Ogłoszenie

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach działania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020 Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 we współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Brzegu zapraszają na Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w zakresie inwestycji w infrastrukturę i wyposażenie obiektów…

Ogłoszenie oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Brzeg, dnia 21 czerwca 2016 r.     OGŁOSZENIE   Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) zamieszcza się na okres 7 dni ofertę Grodkowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół w Grodkowie na realizację zadania publicznego w…

Rocznica podpisania traktatu

17 czerwca br. w Moguncji – stolicy Nadrenii – Palatynatu uroczyście obchodzono 25. rocznicę podpisania traktatu pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy oraz 20. rocznicę podpisania I wspólnego oświadczenia pomiędzy Województwem Opolskim i Krajem Związkowym Nadrenii–Palatynatu. Pierwszym elementem obchodów, w którym uczestniczyli m.in. szefowie obu regionów: premier Nadrenii–Palatynatu…

Wykaz – ul. Piastowska, Brzeg

Brzeg, dnia 15.06.2016 r. G.6840.2.1. 2016   WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonej do zbycia   Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości : Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Piastowskiej 6a w Brzegu, stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka     Nr  598/1 o pow. 0,0092 ha, ark. mapy…

Najem lokalu, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23, Brzeg

Brzeg, dnia 15.06.2016r. G.6845.2.  45 .2016     Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do składania ofert na najem lokalu  stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego   Do wynajęcia przeznaczony jest  wymieniony w tabeli wolny pokój biurowy położony w Brzegu na parterze budynku przy ul. Kardynała Stefana  Wyszyńskiego 23, usytuowanym na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka…

Przetarg – ul. 1-go Maja, Brzeg

Brzeg, dnia 15.06.2016r. G.6840. 2.3.2016 Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego   1.Położenie i oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana  o łącznej pow. 0,6706 ha,  składająca się z działek  nr 78/19 o pow. 0,2248 ha, 78/68 o pow. 0,1354 ha i nr 79/4 o pow. 0,3104 ha położona…

Goście w Domu Dziecka w Skorogoszczy

  Dnia 04.06.2016 r. w Domu Dziecka w Skorogoszczy gościli policjanci z kilku państw Europy. Odwiedzili nas przedstawiciele prawa z Niemiec, Czech, Słowacji, Słowenii. Dzieci pokazały gościom swój dom, opowiadały o sobie. Policjanci przywieźli dzieciom drobne podarunki. Nasi gości przebywali w Polsce na zaproszenie polskich policjantów w ramach działalności międzynarodowej organizacji policyjnej IPA. W tym…

Zarząd Powiatu Brzeskiego otrzymał absolutorium

31 maja 2016 roku w Zamku Piastów Śląskich odbyła się sesja absolutoryjna Rady Powiatu Brzeskiego. Radni oceniali podczas niej wykonanie budżetu za rok 2015 po wcześniejszym złożeniu sprawozdania przez Skarbnika Powiatu Brzeskiego Barbarę Bednarz oraz odczytaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej przez przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Cecylię Zdebik. W głosowaniu nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia sprawozdania…