Brzeg, dnia 19 lutego 2019 r.
Przewodniczący
Rady Powiatu Brzeskiego
O g ł o s z e n i e

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 lutego 2019 r. ( środa) o godz. 10 00 w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu odbędzie się IV posiedzenie Rady Powiatu Brzeskiego z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o sprostowanie lub uzupełnienie protokołów poprzednich sesji.
4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z jego działalności.
5. Podjęcie uchwał:
− w sprawie wyłączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Brzegu z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu,
− w sprawie włączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Brzegu do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu,
− w sprawie zmiany Umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu,
− w sprawie wyboru przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
6. Zamknięcie sesji po wyczerpaniu porządku obrad.

 

 

=================================================================
Serdecznie zapraszam mieszkańców powiatu do wzięcia udziału w sesji.
=================================================================

Przewodniczący Rady
Janusz Jakubów

Wydrukuj stronę