Wyniki przetargu działka Nr 681/3 o pow. 0,0022 ha , ark. m.14, położona w Brzegu, obręb Południe, KW OP1B/00016730/3.

  Brzeg, dnia 21 .01. 2021 r. G.6840.1.9.2017   Działając zgodnie z treścią § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybów przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   Starosta Brzeski informuje, o wyniku przeprowadzonego w dniu 14.01.2021 r.  w Brzegu przy ul. Robotniczej 12,  IV ustnego…

Wyniki przetargu działka Nr 477/73 o pow. 0,0001 ha , ark. m.12, położona w Brzegu, obręb Południe, KW OP1B/00016766/4.

  Brzeg, dnia 21 .01. 2021 r. G.6840.1.18.2017   Działając zgodnie z treścią § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybów przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   Starosta Brzeski informuje, o wyniku przeprowadzonego w dniu 14.01.2021 r.  w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, IV ustnego…

Przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w Brzegu przy ul. Bolesława Chrobrego 27

Załącznik  nr 1 do zarządzenia Starosty Brzeskiego  z dnia 23.09..2020 r.  nr  56 /2020 G.6845.1.2.2020                                                                      Brzeg, dnia 12.01. 2021   r. Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa   Położenie, oznaczenie i opis przedmiotu dzierżawy: Lokal użytkowy nr 1 o powierzchni 300,66 m2, usytuowany w budynku położonym  w…

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – ochrona i promocja zdrowia

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ   Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3. ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej, do opiniowania ofert konkursowych.   Propozycje…

stypendia

Powiat doceni najlepszych sportowców

Jesteś mistrzem kraju, Europy, czy świata w danej dyscyplinie? Brałeś udział w paraolimpiadzie? Możesz starać się o finansowe wsparcie. Władze Powiatu Brzeskiego, jak co roku docenią najlepszych sportowców z naszego regionu. Z początkiem 2021 r. ruszyliśmy z naborem nowych wniosków. Chcemy docenić naszych mistrzów, a także reprezentantów wielu dyscyplin. Do końca stycznia czekamy na kandydatów,…

Życzenia Świątecznie

Życzenia Świąteczne

Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie najbliższych,
w miłości, życzliwości i ciepłej atmosferze.
Niech świąteczny czas przyniesie wytchnienie i odpoczynek od codziennych obowiązków
oraz energię i pomyślność na nadchodzący Nowy Rok
życzy
Starosta Powiatu Brzeskiego Jacek Monkiewicz z Zarządem
oraz Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego Janusz Jakubów z Radnymi.

Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Brzeskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego zwołuje XIX sesję Rady Powiatu Brzeskiego na dzień 17 grudnia 2020 r.o godz. 10.00. Sesja zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20.   Porządek obrad XIX sesji Rady Powiatu Brzeskiego:…

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

UCHWAŁA NR XVIII/163/20 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) uchwala się, co następuje:   1. Uchwała…