powiat brzeski

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu ochrony i promocji zdrowia

UCHWAŁA NR 35/2019 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego  przez organizacje pozarządowe Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450,…

Przetarg na sprzedaż nieruchomości-ul. Krakowska, Grodków

Brzeg, dnia 20.02.2019r. G.6840.2. 4 .2019 Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego 1. Położenie oznaczenie i opis nieruchomości : Nieruchomość położona przy ul. Krakowskiej w Grodkowie, stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 525/22 o pow. 0,0477 ha, ark. mapy 6, dla…

Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę nieruchomości-Żłobizna

Brzeg, 20.02.2019 r. G.6845.2.10.2019   Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę nieruchomości rolnej   Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do składania ofert na dzierżawę niezabudowanych nieruchomości rolnych położonych w Żłobiźnie, stanowiących : 1) nieruchomość stanowiąca działkę nr 342/2 o pow. 3,2300 ha, ark.m.1, kw OP1B/00026465/7, sklasyfikowaną gleboznawczo jako grunty orne klasy IIIb, IVa , 2) nieruchomość…