Uproszczona oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego

Brzeg, 16 czerwca 2021 r.   OGŁOSZENIE   Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038) w Biuletynie Informacji Publicznej bip.brzeg-powiat.pl, na stronie internetowej brzeg-powiat.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w…

Ogłoszenie o pracy na zastępstwo w Biurze Zamówień Publicznych

Brzeg, 15 czerwca 2021 r. OGŁOSZENIE Starostwo Powiatowe w Brzegu składa ofertę pracy na stanowisku: INSPEKTOR WYKSZTAŁCENIE NIEZBĘDNE (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku): wyższe na kierunku prawo lub administracja lub ekonomia lub zarządzanie lub budownictwo WYKSZTAŁCENIE DODATKOWE: mile widziane studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych lub kurs specjalistyczny z zakresu zamówień publicznych STAŻ…

logo

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż majątku ruchomego przejętego po zlikwidowanym ZDP w Brzegu

Starostwo Powiatowe w Brzegu informuje, iż dnia 14 czerwca 2021 r. został ogłoszony ponownie przetarg publiczny na sprzedaż składników majątku ruchomego przejętego po zlikwidowanym Zarządzie Dróg Powiatowych w Brzegu. Ogłoszenie o przetargu wraz z wykazem sprzętu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce /informacje,obwieszczenia/ogłoszenia,decyzje,komunikaty/ link do strony https://bip.brzeg-powiat.pl/dokumenty,5_217

Uproszczona oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego

Brzeg, 9 czerwca 2021 r.   OGŁOSZENIE   Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w Biuletynie Informacji Publicznej bip.brzeg-powiat.pl, na stronie internetowej brzeg-powiat.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, zamieszcza się na okres…

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie wznawiają pracę stacjonarną

Starostwo Powiatowe w Brzegu informuje, że od 1 czerwca 2021 r. wszystkie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Grodkowie, Lewinie Brzeskim i Brzegu oraz punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Brzegu wznawiają swoją pracę stacjonarną w punktach.

*Rejestracja odbywa się telefonicznie – 77 444 79 14 codziennie w godz. 9 – 11.