Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę nieruchomości rolnej-Żłobizna

Brzeg, 24.10.2017 r.   G.6845.2.59.2017       Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę nieruchomości rolnej     Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do składania ofert na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej działkę nr 306 o pow. 0,23 ha, sklasyfikowanej gleboznawczo jako  grunty orne klasy IIIa, położoną w Żłobiźnie, kw OP1B/00016536/3.   Działka jest przeznaczona do wydzierżawienia…

III Marsz Różowej Wstążki

Już po raz trzeci odbył się w naszym powiecie „Marsz różowej wstążki” mający na celu przypomnienie kobietom o niezbędnych badaniach piersi, aby zapobiec rozwinięciu się choroby, jaką jest rak piersi. Ta wspaniała akcja została zorganizowana dzięki zaangażowaniu m.in. słuchaczy Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu oraz stowarzyszeń „Zdrowie”, „Amazonki” i „Promocja Zdrowia”.  Trasa biegła od Zespołu…

Sesja Rady Powiatu Brzeskiego

Brzeg, dnia 19 października 2017 r. Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego Ogłoszenie Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 października 2017 r. o godz. 10.00 w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, odbędzie się XXXIV posiedzenie Rady Powiatu Brzeskiego z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad sesji oraz stwierdzenie ich prawomocności. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Przyjęcie…

Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

OGŁOSZENIE KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018 R.   Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r. o działalności   pożytku   publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573),…

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskim w 2018 r.

UCHWAŁA NR 368/2017 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO   z dnia 17 października 2017 r.   w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe   Na podstawie art. 11 ust. 1—2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255 oraz z 2016 r. poz.…