Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Brzeg, dnia 13.03.2019 r.   Ogłoszenie o wyborze ofert Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2019 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z…

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 964/1

Brzeg, dnia 13.03.2019 r. G.6840. 1. 7 . 2017 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia I. Położenie i oznaczenie nieruchomości : Do sprzedaży przeznaczone jest przysługujące Skarbowi Państwa prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, położonej w Brzegu , obręb Południe, stanowiącej własność Gminy Brzeg,…

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 681/4

  Brzeg, dnia 13.03.2019 r. G.6840. 1. 11 . 2017 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia I. Położenie i oznaczenie nieruchomości : Do sprzedaży przeznaczone jest przysługujące Skarbowi Państwa prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, położonej w Brzegu, obręb Południe, stanowiącej własność Gminy Brzeg,…

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 681/3

Brzeg, dnia 13.03.2019 r. G.6840. 1. 9 . 2017 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia I. Położenie i oznaczenie nieruchomości : Do sprzedaży przeznaczone jest przysługujące Skarbowi Państwa prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, położonej w Brzegu, obręb Południe, stanowiącej własność Gminy Brzeg, w…

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 681/2

  Brzeg, dnia 13.03.2019 r. G.6840. 1. 8 . 2017 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia I. Położenie i oznaczenie nieruchomości : Do sprzedaży przeznaczone jest przysługujące Skarbowi Państwa prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, położonej w Brzegu, obręb Południe, stanowiącej własność Gminy Brzeg,…

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 681/1

Brzeg, dnia 13.03.2019 r. G.6840. 1. 6 . 2017 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia I. Położenie i oznaczenie nieruchomości : Do sprzedaży przeznaczone jest przysługujące Skarbowi Państwa prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, położonej w Brzegu, obręb Południe, stanowiącej własność Gminy Brzeg, w…

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 660/10

Brzeg, dnia 13.03.2019 r. G.6840. 1. 11 . 2018 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia I. Położenie i oznaczenie nieruchomości : Do sprzedaży przeznaczone jest przysługujące Skarbowi Państwa prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, położonej w Brzegu , obręb Południe, stanowiącej własność Gminy Brzeg,…

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 658/3

Brzeg, dnia 13.03.2019 r. G.6840. 1. 10 . 2017 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia I. Położenie i oznaczenie nieruchomości : Do sprzedaży przeznaczone jest przysługujące Skarbowi Państwa prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, położonej w Brzegu przy ul. Wł. Broniewskiego, obręb Południe, stanowiącej…

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 482/7

Brzeg, dnia 13.03.2019 r. G.6840. 1. 4 . 2017 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia I. Położenie i oznaczenie nieruchomości : Do sprzedaży przeznaczone jest przysługujące Skarbowi Państwa prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, położonej w Brzegu , obręb Południe, stanowiącej własność Gminy Brzeg,…

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-w trybie przetargu ograniczonego-działka nr 479/60

  Brzeg, dnia 13.03.2019 r. G.6840. 1. 10 . 2018 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia I. Położenie i oznaczenie nieruchomości : Do sprzedaży przeznaczone jest przysługujące Skarbowi Państwa prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, położonej w Brzegu , obręb Południe, stanowiącej własność Gminy…