Przetarg-dzierżawa nieruchomości-Zwanowice

Załącznik  nr 1 do zarządzenia Starosty Brzeskiego  z dnia 26 .02.2020r.  nr  20 /2020 Brzeg, dnia 18.03.2020  r. G.6845.1.  5  .2019 Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa   Położenie, oznaczenie i opis przedmiotu dzierżawy:   Nieruchomość niezabudowana położona w Zwanowicach przy kanale rzeki Odry i śluzie (sąsiaduje…

Wydział Komunikacji informuje!

Wszelkie sprawy z zakresu działania Wydziału Komunikacji, w szczególności rejestracja pojazdów, zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdów, wnioski o wydanie prawa jazdy będą realizowane w formie korespondencyjnej za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera lub platformy ePUAP. Mając na względzie obowiązujące przepisy dotyczące wymierzania kar z tytułu niedokonania w 30-dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej albo niezgłoszenia w…

ZAWIESZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

   W związku z sytuacją epidemiczną panującą w Polsce i na świecie oraz w nawiązaniu do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Starostwo Powiatowe w Brzegu informuje, że od 16 marca 2020 r. do odwołania, funkcjonowanie…

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu ochrony i promocji zdrowia

UCHWAŁA NR 166/2020 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe   Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.…

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Brzeg, dnia 11.03.2020 r.   Ogłoszenie o wyborze ofert   Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2020 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.…

Zmiana ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR 164/2020 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 3 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe   Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020 oraz…

Zmiana ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

UCHWAŁA NR 163/2020 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 3 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe   Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020 oraz…