Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Brzeg, dnia 18 lutego 2022 r. OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3. ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej,…

logo

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR 461/2022 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe     Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.…

logo

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu ochrony i promocji zdrowia

UCHWAŁA NR 458/2022 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe     Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.…

Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego – lista kandydatów

Od dnia 9 lutego 2022 r. odbywać się będzie głosowanie na kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu III kadencji (II kadencja kończy się z upływem dnia 21 marca 2022 r.). W głosowaniu mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku…

logo

Bank Gospodarstwa Krajowego organizuje WEBINARY REGIONALNE

Szanowni Państwo! Bank Gospodarstwa Krajowego w odpowiedzi na pojawiające się pytania ze strony przedsiębiorców dotyczące Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych organizuje WEBINARY REGIONALNE, podczas których specjaliści z BGK przedstawiają cały proces funkcjonowania w/w Programu odpowiedzą również na zadawane podczas spotkania nurtujące samorządowców i przedsiębiorców pytania. Spotkanie kierowane do firm i przedstawicieli JST z…

logo

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Brzeg, dnia 3 lutego 2022 r.   OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3. ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji…

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia-Lewin Brzeski, działka 815/6

Brzeg, dnia 26 stycznia 2022 r. G.6846.2.2.2021   WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny     Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Lewin Brzeski przeznaczone jest prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego, położonej w Lewinie…

logo

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – ochrona i promocja zdrowia

Brzeg, dnia 21 stycznia 2022 r.   OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3. ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej,…

logo

Ogłoszenie II uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Brzeg, dnia 20 stycznia 2022 r.   Ogłoszenie II uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności  Pożytku Publicznego w Brzegu   Starosta Powiatu Brzeskiego informuje, że w ramach naboru i uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego ogłoszonego w dniu odpowiednio 26 listopada 2021 r. i 3 stycznia 2022 r. , kartę…