Wykaz nieruchomości-sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Grodków

Brzeg, dnia 6.05.2020 r. G.6840.2.1. 2020 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonej do zbycia I. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości : Nieruchomość zabudowana położona w Grodkowie przy ul. Warszawskiej 29, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 439/1 o pow. 0,3737 ha, ark. mapy 5, dla której Sąd…

Wykaz-darowizna na rzecz Skarbu Państwa

Brzeg, dnia 6.05.2020 r. G.6844.2.11. 2019 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonej do zbycia I. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości : Nieruchomość niezabudowana , położona w Brzegu przy ul. B.Chrobrego, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 609/23 o pow. 0,0044 ha, ark. mapy 8, dla której Sąd…

Uwaga! Ogłoszenie o pracy!

OGŁOSZENIE Starostwo Powiatowe w Brzegu przyjmie do  pracy osobę na stanowisko PORTIER MIEJSCE PRACY: Starostwo Powiatowe w Brzegu ul. Robotnicza 12 (w razie doraźnych potrzeb Zleceniodawcy lokalizacja może być zamieniona na ul. Robotniczą 20 lub ul. Kard. Wyszyńskiego 23 w Brzegu). ZAKRES OBOWIĄZKÓW: W związku z ograniczeniami i walką z epidemią choroby COVID-19 powodowaną koronawirusem…

Wynajmujesz lokal od Powiatu Brzeskiego? Na czas pandemii COVID-19 nie zapłacisz dzierżawy

Zgodnie z decyzją Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23 kwietnia 2020 roku, samorząd nie będzie dochodził należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego. Wszystko to przez pandemię koronawirusa. Szczegóły w dołączonej do posta uchwale.

 

wniosek do pobrania TUTAJ

UWAGA!

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu w związku z epidemią, wszelkie sprawy prosimy załatwiać za pośrednictwem adresu e-mail starostwo@brzeg-powiat.pl , przez platformę ePUAP /powiatbrzeg/skrytka lub telefonicznie. Pisma można też przesyłać pocztą tradycyjną lub pozostawić w skrzynce przed budynkiem starostwa. Dlatego od 27.04.2020 utrzymujemy ograniczenie wejścia klientów na teren urzędu. Sprawę należy zainicjować korespondencją lub telefonicznie. Jeżeli…

Uwaga!

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu w związku z epidemią, wszelkie sprawy prosimy załatwiać za pośrednictwem adresu e-mail starostwo@brzeg-powiat.pl , przez platformę ePUAP /powiatbrzeg/skrytka lub telefonicznie. Pisma można też przesyłać pocztą tradycyjną lub pozostawić w skrzynce przed budynkiem starostwa. Dlatego od 22.04.2020 utrzymujemy ograniczenie wejścia klientów na teren urzędu. Sprawę należy zainicjować korespondencją lub telefonicznie,…

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Brzeg, dnia 08.04.2020 r.     Ogłoszenie o wyborze ofert     Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2020 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie…

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia-prawo użytkowania wieczystego-działka nr 477/36-Brzeg

  Brzeg, dnia 8.04.2020 r.   G.6840. 1. 13 . 2017 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski  wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia   Położenie i oznaczenie nieruchomości : Do sprzedaży przeznaczone jest przysługujące Skarbowi Państwa prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, położonej w Brzegu , obręb Południe, stanowiącej własność…

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia-użytkowanie wieczyste-działka nr 681/3-Brzeg

  Brzeg, dnia 8.04.2020 r.   G.6840. 1. 9 . 2017 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski  wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia   Położenie i oznaczenie nieruchomości : Do sprzedaży przeznaczone jest przysługujące Skarbowi Państwa prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, położonej w Brzegu, obręb Południe, stanowiącej własność Gminy…

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia-użytkowanie wieczyste-działka nr 477/34-Brzeg

  Brzeg, dnia 8.04.2020 r.   G.6840. 1. 12 . 2017 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski  wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia   Położenie i oznaczenie nieruchomości : Do sprzedaży przeznaczone jest przysługujące Skarbowi Państwa prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, położonej w Brzegu , obręb Południe, stanowiącej własność…