I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego-działka nr 479/54

Brzeg, dnia 10.07.2019 r. G.6840.1.4.2018 Starosta Brzeski ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego 1. Położenie oznaczenie i opis nieruchomości : Przedmiotem przetargu jest przysługujące Skarbowi Państwa prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, położonej w Brzegu, obręb Południe, stanowiącej własność Gminy Brzeg, w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa-Starosty Brzeskiego, oznaczonej w…

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego-działka nr 479/53

Brzeg, dnia 10.07.2019 r. G.6840.1.3.2018 Starosta Brzeski ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego 1. Położenie oznaczenie i opis nieruchomości : Przedmiotem przetargu jest przysługujące Skarbowi Państwa prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, położonej w Brzegu, obręb Południe, stanowiącej własność Gminy Brzeg, w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa-Starosty Brzeskiego, oznaczonej w…

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego-działka nr 479/52

Brzeg, dnia 10.07.2019 r. G.6840.1.2.2018 Starosta Brzeski ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego 1. Położenie oznaczenie i opis nieruchomości : Przedmiotem przetargu jest przysługujące Skarbowi Państwa prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, położonej w Brzegu, obręb Południe, stanowiącej własność Gminy Brzeg, w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa-Starosty Brzeskiego, oznaczonej w…

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje o trwającej rekrutacji na szkolenia dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje o trwającej rekrutacji na szkolenia dla osób bezrobotnych w następujących zawodach: Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej z elementami obsługi komputera – 10 miejsc Program szkolenia  obejmuje-zagadnienia : dotyczące ochrony osób i mienia, wybrane zagadnienia z prawa ; psychologii; etyki; ochrony ; udzielania pomocy przedlekarskiej, taktyki ochrony osób; taktyki ochrony mienia;…

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ – przestrzeganie zasad bioasekuracji – cz. I

1. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących. Absolutnie nie wolno karmić świń zlewkami kuchennymi, nawet jeśli pochodzą z własnego domu. Dotyczy to również obierek powstających podczas przygotowywania posiłków. Paszę powinniśmy przetrzymywać w zamykanych pomieszczeniach, które są zabezpieczone przed dostępem nie tylko zwierząt dzikich, ale także domowych. Trzeba też okresowo sprawdzać „szczelność” pomieszczeń,…

Wyścig kolarski dla najmłodszych z powiatu brzeskiego

1 czerwca br. na Stadionie Miejskim w Brzegu z okazji Dnia Dziecka odbył się Wyścig Kolarski Powiatu Brzeskiego dzieci w wieku od trzech do siedmiu lat. Maluchy ścigały się na rowerach biegowych, hulajnogach itp., a rodzice głośno im dopingowali.Organizatorem wyścigu był Ludowy Miejsko-Gminny Klub Kolarski “Ziemia Brzeska”. Patronat nad imprezą objął Starosta Powiatu Brzeskiego Jacek…