Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży – lokal mieszkalny położony w Brzegu przy ul. Kapucyńskiej 5/4

Brzeg, dnia 22 listopada 2023 r. G.6840.1.1.2023 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości; powierzchnia nieruchomości: Stanowiący własność Skarbu Państwa samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 47,37 m2, położony w Brzegu przy ul. Kapucyńskiej 5/4, dla którego Sąd Rejonowy w…