Ogłoszenie o I rokowaniach – Grodków ul. Krakowska 31 d, lokal nr 2

Brzeg, dnia 6.04.2016r. G.6840.2.7.2015 Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza rokowania  na sprzedaż nieruchomości  lokalowej   Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości lokalowej sprzedawanej w rokowaniach: Samodzielny lokal mieszkalny nr 2, położony w Grodkowie przy ul. Krakowskiej 31D, obręb Grodków, ark.m.7, usytuowany na parterze budynku, ekspozycja dwustronna (zachód-północ), składa się : z 3-ch pokoi, kuchni, łazienki z wc…

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyki nowotworowej lub ratownictwa – jako formy promocji i ochrony zdrowia

UCHWAŁA NR 158/2016 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO   z dnia 5 kwietnia 2016 r.   w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe     Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z…

Wyniki konkursu na realizacje zadania publicznego z zakresu turystyki oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Brzeg, dnia 05.04.2016 r.     Ogłoszenie o wyborze ofert   Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2016 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.…

Rocznica bitwy pod Małujowicami

8 i 9 kwietnia, tuż przed 275 rocznicą bitwy pod Małujowicami (10 kwietnia 1741) odbędzie się szereg atrakcji upamiętniających to wydarzenie. Władze miasta przygotowały m.in. konferencję, podczas której naukowcy opowiedzą o przebiegu bitwy oraz historii ówczesnej Europy. W Muzeum Piastów Śląskich oglądnąć będzie można znaleziska z placu boju, a na stadionie miejskim zwiedzić obozowisko rekonstruktorów.…

Plan naprawczy brzeskiego szpitala

rozmowa z Genowefą Prorok, Sekretarzem Powiatu Brzeskiego   W grudniu zakończyła się w brzeskim szpitalu kontrola prowadzona przez NIK. Czego dokładnie dotyczyła i jakie są jej wyniki? Rzeczywiście, od września 2015 r. Najwyższa Izba Kontroli prowadziła w Brzeskim Centrum Medycznym kontrolę pn. „Restrukturyzacja wybranych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej korzystających ze środków publicznych”. Zakończyła się…

Nowe pracownie dla szkół zawodowych

W dniu 21 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa partnerska pomiędzy Województwem Opolskim i Powiatem Brzeskim w sprawie realizacji projektu     pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” w ramach RPO WO na lata 2014-2020. W imieniu Powiatu umowę podpisał starosta Maciej Stefański. Celem projektu będzie poprawa warunków kształcenia zawodowego we wszystkich…

Zapraszamy na wystawę

Tylko do 17 kwietnia (niedziela) br. w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu można oglądać wystawę pokonkursową tortów w ramach „I Międzynarodowego Festiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek” jaki został zorganizowany przez LGD Stobrawski Zielony Szlak, Starostwo Powiatowe w Brzegu we współpracy z Muzeum Piastów Śląskich. Po tym terminie zamki, pałace, dworki zgodnie z wolą wystawców trafią…

ZAPROSZENIE

DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2016 Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła zaprasza beneficjentów z województwa opolskiego do udziału w III edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich, która odbędzie się w terminie: 12-15 maja 2016 r. Zachęcamy do organizacji wydarzeń prezentujących Państwa projekty. Prosimy o udostępnienie zrealizowanego przedsięwzięcia szerokiej publiczności, otwarcie miejsc na co…

Powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu

UCHWAŁA NR 153/2016 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie powołania rady działalności pożytku publicznego   Na podstawie § 4 uchwały Nr XII/96/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rady działalności pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2635) w związku z uchwałą Nr XIII/113/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 17…

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury

Brzeg, dnia 22.03.2016 r. Ogłoszenie o wyborze ofert   Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2016 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z…