spotkanie wielkanocne 1. pułk saperów w Brzegu

Spotkanie wielkanocne z żołnierzami 1. Pułku Saperów

Dziś (14 kwietnia) w 1. Pułku Saperów w Brzegu odbyło się uroczyste spotkanie kadry i pracowników jednostki wojskowej z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Na zaproszenie płk. Grzegorza Oskroby, dowódcy pułku, w uroczystości udział wziął m.in. starosta brzeski Jacek Monkiewicz, który złożył życzenia świąteczne dla całej kadry jednostki, pracowników cywilnych oraz rodzin i najbliższych osób…

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultura

Brzeg, dnia 13.04.2022 r.     Ogłoszenie o wyborze ofert     Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2022 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie…

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zarząd Powiatu Brzeskiego z siedzibą przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg, działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j.-Dz. U. z 2021r., poz.…

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zarząd Powiatu Brzeskiego z siedzibą przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg, działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j.-Dz. U. z 2021r., poz.…

Konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zarząd Powiatu Brzeskiego z siedzibą przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg, działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j.-Dz. U. z 2021r., poz.…

logo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem ul. Kardynała Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg

      Brzeg, dnia 13 kwietnia 2022 r. G.6845.2.26.2022   WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości  przeznaczonych do oddania w najem   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość położona przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 829/5 o pow. 1,2730 ha,…

Żarów doczeka się asfaltowej drogi. Umowa na kolejną inwestycję podpisana

  Ponad 220 tysięcy  złotych rządowego wsparcia na remont drogi powiatowej nr 1553 O do niewielkiego Żarowa (gm. Grodków) otrzyma nasz samorząd. Wczoraj (07.04) w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu wojewoda Sławomir Kłosowski, starosta brzeski Jacek Monkiewicz i wicestarosta Ewa Smolińska uroczyście podpisali stosowną umowę. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Opolszczyznę trafi blisko 55…

logo

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – lokal użytkowy, Brzeg, ul. B. Chrobrego

STAROSTA BRZESKI ul. Robotnicza 20 49-300 Brzeg   Brzeg, dnia 7.04.2022 r. G.6845.1.2.2020   WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego   Powierzchnia i oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Do sprzedaży przeznaczony jest lokal użytkowy nr 1 o pow. użytkowej 300,66 m2,…