Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury

UCHWAŁA NR 265/2017 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe   Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.…

Przetarg, Grodków, ul. Krakowska 31 J

Brzeg, dnia 18.01.2017r. G.6840.2.9.2016 Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego   Położenie i oznaczenie nieruchomości : Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Krakowskiej 31J w Grodkowie, stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka     Nr  778/21 o pow. 0,3458 ha, ark. mapy 7, dla…

Przetarg, Brzeg, ul. Jana Pawła II 27

Brzeg, dnia 18.01.2017r. G.6840.2.10.2016 Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego   1.Położenie i oznaczenie nieruchomości: Działka zabudowana nr  514 o pow. 0,0787 ha, położona przy ul. Jana Pawła II 27 w  Brzegu, ark.m.8, obręb Centrum, KW- OP1B/00018037/9. Opis nieruchomości: Przedmiotem przetargu jest  : Nieruchomość położona na…

Noworoczne spotkanie środowisk kresowych

14 stycznia br. członkowie, sympatycy oraz goście Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich spotkali się w Sali Stropowej brzeskiego Ratusza, aby wspólnie powitać nowy rok. Gości przywitał zespół „Leśne Echo” z Lubszy wykonując przepiękne kolędy oraz prezes towarzystwa Alicja Zbyryt. Władze samorządowe reprezentował Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego Stanisław…

„Pro Patria” dla bohaterów

9.01 br. w brzeskim Ratuszu odbyło się noworoczne spotkanie kombatantów zrzeszonych w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z władzami samorządowymi i przedstawicielami służb mundurowych. Wojewodę Opolskiego na spotkaniu reprezentowała Anna Bartoszek- Dec, dowódcę I Brzeskiego Pułku Saperów mjr Błażej Lenard, a Radę Miasta Brzeg radna Elżbieta Kużdżał, Marszałka Województwa Opolskiego reprezentował Pełnomocnik d/s…

Solidarnościowy opłatek

W sobotę (7 stycznia) w restauracji „Ratuszowa” odbyło się spotkanie opłatkowe brzeskiej Solidarności. Uczestniczyli w nim m.in. Posłanka na Sejm RP Katarzyna Czochara oraz Posłowie na Sejm RP Antoni Duda, Janusz Sanocki i Paweł Grabowski, a także samorządowcy z powiatu brzeskiego, na czele ze starostą Maciejem Stefańskim. Licznie stawili się na nim członkowie związkowych komisji…

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – kultura

Brzeg, dnia 11 stycznia 2017 r. OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ   Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury poprzez organizację imprez lub wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców powiatu, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3. ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia…

Powiatowy Koncert Noworoczny

Ponad trzysta osób bawiło się w niedzielny wieczór (8 stycznia) na Zamku Piastów Śląskich podczas Powiatowego Koncertu Noworocznego. Przed brzeską publicznością, w programie zatytułowanym „Miłość nie umiera nigdy”, zaprezentowali się Małgorzata Kulińska i Janusz Tekiela. Uczestnicy imprezy doskonale bawili się wspólnie śpiewając tak znane piosenki jak „Usta milczą, dusza śpiewa”, „Żyłem jak chciałem”, czy „Żegnajcie…