OGŁOSZENIE

Z powodu awarii łącza internetowego z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców w oddziale zamiejscowym w Grodkowie dnia 29 lutego 2024 r.  do odwołania w dniu 1 marca 2024 r.  mogą wystąpić utrudnienia w obsłudze klientów, w szczególności w sprawach dot. rejestracji pojazdów.  Za powyższe przepraszamy.

Powiatowa Komisja Wyborcza w Brzegu zaprasza od 29.02.2024

Komisarz Wyborczy w Opolu II powołał Powiatową Komisję Wyborczą w Brzegu w składzie: Iwona Twardzik (przewodnicząca), Aneta Barcewicz, Katarzyna Dąbrowska (którą komisja wybrała na zastępcę przewodniczącego), Anna Gawrońska, Marta Grochowska, Agnieszka Kumór, Aleksandra Kurpiel, Sławomir Kurpiel, Kamila Malatyńska-Klichta, Maciej Pustuła, Paulina Rusinek, Magda Senftleben. Zadaniem komisji jest między innymi przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń list kandydatów…

Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

UCHWAŁA NR 768/2024 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia   Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie…

Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu kultury

UCHWAŁA NR 765/2024 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu kultury     Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U.…

Uzupełniające wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – lista kandydatów

Starostwo Powiatowe w Brzegu ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg centrala tel. (+48) 77 444 79 00 (do 02) www.brzeg-powiat.pl   UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY DO POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W BRZEGU – LISTA KANDYDATÓW   Od dnia 1 lutego 2024 r. odbywać się będzie głosowanie na kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu III kadencji,…