Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia-użytkowanie wieczyste-działka nr 477/74-Brzeg

  Brzeg, dnia 8.04.2020 r.   G.6840. 1. 19 . 2017 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski  wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia   Położenie i oznaczenie nieruchomości : Do sprzedaży przeznaczone jest przysługujące Skarbowi Państwa prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, położonej w Brzegu , obręb Południe, stanowiącej własność…

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia-użytkowanie wieczyste-działka nr 477/73

  Brzeg, dnia 8.04.2020 r.   G.6840. 1. 18 . 2017 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski  wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia   Położenie i oznaczenie nieruchomości : Do sprzedaży przeznaczone jest przysługujące Skarbowi Państwa prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, położonej w Brzegu , obręb Południe, stanowiącej własność…

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia-użytkowanie wieczyste-działka nr 477/76

  Brzeg, dnia 8.04.2020 r.   G.6840. 1. 21 . 2017 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski  wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia   Położenie i oznaczenie nieruchomości : Do sprzedaży przeznaczone jest przysługujące Skarbowi Państwa prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, położonej w Brzegu , obręb Południe, stanowiącej własność…

Wydłużenie czasu pracy punktów NPP w Brzegu oraz Lewinie Brzeskim powierzonych Stowarzyszeniu OPPEN

WYDŁUŻENIE CZASU PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, W TYM MEDIACJI, W BRZEGU ORAZ LEWINIE BRZESKIM POWIERZONYCH STOWARZYSZENIU OPPEN   Brzeg Stowarzyszenie Oppen: Poniedziałek 20 oraz 27 kwietnia – od godziny 14:00 do 20:00 Wtorek 14 oraz 21 kwietnia – od godziny 8:00 do 15:00 * Wtorek 28 kwietnia – od godziny 8:00 do 14:00 Środa 8, 15,…

Orzeczenia o niepełnosprawności bez osobistego stawiennictwa

  Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności informuje, że skład orzekający może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego – gdy lekarz przewodniczący składu orzekającego uzna otrzymaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania orzeczenia.     Podstawa…

WZNOWIENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE BRZESKIM

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z wirusem SARS-CoV-2 (chorobą COVID-19) informujemy, że od 1 kwietnia 2020 r. do odwołania, nieodpłatna pomoc prawna, w tym nieodpłatna mediacja, udzielane będą przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. W celu uzyskania porady należy pobrać wniosek zgłoszenia porady (link znajduje się na dole strony), następnie go…

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOT. WYDZIAŁU BUDOWNICTWA

  Sprawy rozpatrywane przez Wydział Budownictwa tj.: – wnioski o pozwolenie na budowę i zmianę pozwolenia na budowę, – wnioski o pozwolenie na rozbiórkę, – wnioski o przeniesienie pozwolenia na budowę/zgłoszenia na inną osobę, – zgłoszenia wykonania robót budowlanych, – zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania, – zaświadczenia o samodzielności lokalu, – wnioski o dzienniki budowy, –…

Informacja

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz brakiem pilnych materiałów sesyjnych informuję, że sesja Rady Powiatu Brzeskiego Brzegu zaplanowana na dzień 26 marca 2020 r. nie zostanie zwołana.

Przewodniczący
Rady Powiatu Brzeskiego
(-) Janusz Jakubów

Wykaz nieruchomości-najem lokali, Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23

Brzeg, dnia 18.03.2020 r. G.6845.2. 11.2020   WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości  przeznaczonych do oddania w najem   Położenie nieruchomości  –  Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23 Opis  nieruchomości : Do wynajęcia przeznaczone jest lokal użytkowy – pomieszczenie  nr 078 o pow. 2,56 m2, położone na parterze budynku przy ul. Kardynała Stefana  Wyszyńskiego…