Ogłoszenie uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – uzupełnienie trzech wakatów

Brzeg, dnia 24 października 2023 r.     Ogłoszenie uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności  Pożytku Publicznego w Brzegu (uzupełnienie trzech wakatów)     Starosta Powiatu Brzeskiego informuje, że w ramach naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu ogłoszonego w dniu 4 października 2023 r., którego celem było uzupełnienie trzech…

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.

OGŁOSZENIE KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2024 R.   Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r. o działalności   pożytku   publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwanymi dalej „organizacjami”, projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi…

Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na nieodpłatne: pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie

UCHWAŁA NR 733/2023 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO   z dnia 13 października 2023 r.   w sprawie ogłoszenia konkursu dla organizacji pozarządowych na nieodpłatne: pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie   Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.…

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – uzupełnienie trzech wakatów

Brzeg, dnia 4 października 2023 r.     Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru kandydatów na członka Powiatowej Rady Działalności  Pożytku Publicznego w Brzegu (uzupełnienie trzech wakatów)     Starosta Powiatu Brzeskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z…

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

OR.740.10.2023                                                                          Brzeg, dnia 29 września 2023 r.     OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ   Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2023 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), Starosta Powiatu Brzeskiego zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione…