LIKWIDACJA stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków

Starostwo Powiatowe w Brzegu informuje, że od upływu dnia 03.06.2023 nie funkcjonuje już stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Brzegu. Jest to związane z nieuzyskaniem zgody wszystkich Gmin i Strony rządowej na dalsze finansowanie tego stanowiska oraz rozwiązaniem porozumienia i umów w tym zakresie. Korespondencję i rozmowy w tej sprawie prowadzono od 24.02.2023 w związku z powstaniem wakatu na tym stanowisku od 01.03.2023. Wszelkie sprawy z zakresu ochrony zabytków należy zgłaszać…

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa – dz. nr 551/7 położona w Brzegu, obręb Południe

Brzeg, dnia 29 czerwca 2023 r. G.6840.1.2.2022 Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Zabudowana nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Brzegu, obręb Południe, ark. m. 13, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 551/7 o powierzchni…

Powiat Brzeski otrzymał wsparcie finansowe na zakup książek i wyposażenia bibliotek

Powiat Brzeski otrzymał wsparcie finansowe na realizację w 2023 r. zadania publicznego  w  ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.  Środki przeznaczone będą na zakup nowości wydawniczych, promocję czytelnictwa, w tym organizacje spotkań autorskich wystawy i konkursy, a także zakup elementów wyposażenia do bibliotek  szkolnych. Wykaz szkół, które biorą udział…

Uwaga-zmiana godzin pracy apteki

W imieniu spółki Centrum Tanich Leków Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, uprzejmie informujemy, że apteka Ogólnodostępna mieszcząca się w Brzegu przy ul. Piastowskiej 17-17 od dnia 01.07.2023 będzie funkcjonowała w poniższych godzinach z wykluczeniem świąt i dni ustawowo wolnych.

Poniedziałek-Piątek-08:00-16:00

Sobota: nieczynne

Niedziela handlowa: nieczynne

Niedziela niehandlowa: nieczynne

Starosta Brzeski ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, ul. Bolesława Chrobrego 27, Brzeg

Brzeg, dnia 5.06.2023 r. G.6845.1.2.2020   Starosta Brzeski ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa   Powierzchnia i oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Do sprzedaży przeznaczony jest lokal użytkowy nr 1 o pow. użytkowej 300,66 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00051309/0, stanowiący własność…

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w powiecie brzeskim

Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji jaką może podjąć każdy człowiek. Przyjąć do własnej rodziny nieswoje dziecko, ofiarować mu swoją miłość i troskę, wprowadzać je w dorosłe życie, dzielić z nim radości i smutki. To jeden z wielkich darów jakie można ofiarować drugiemu człowiekowi. Rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze otaczają opieką wszystkie…

Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży działka Jeszkotle, gmina Grodków

STAROSTA BRZESKI Robotnicza 20 49-300 Brzeg   Brzeg, dnia 24.05.2023 r. G.6820.4.2022 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży   Powierzchnia i oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. 60 m2 oraz pozostałościami budynków gospodarczych, będąca własnością Skarbu Państwa, oznaczona…