Nieodpłatna pomoc prawna

Zachęcamy do rejestracji telefonicznej pod numerem 77 4447914 na n/w specjalizacje, Stowarzyszenie SURSUM CORDA w miesiącu czerwcu 2023 r. w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskimi, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Brzegu pełni wybrane dyżury ze specjalizacji: Punkt NPP Lewin Brzeski: 5.06.2023, godziny porad: 10.00 – 14.00 – prawo pomoc rodzinom wychowującym dzieci z niepełnosprawnościami…

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Brzeg, dnia 16.05.2023 r.     Ogłoszenie o wyborze ofert     Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2023 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie…

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży- działka w Grodkowie

  Brzeg, dnia 10 maja 2023 r. G.6840.1.5.2022 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży     Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Zabudowana nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Grodkowie przy ul. Kasztanowej 5, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 409 o…

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego, działka nr 479/58 obręb południe Brzeg

Brzeg, dnia 10 maja 2023 r. G.6840.1.6.2021 Starosta Brzeski ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako niezabudowana działka nr 479/58 o powierzchni 0,0021 ha, położona w Brzegu, obręb Południe, ark. m. 12,…

Informacja

Informujemy, że Oddział Zamiejscowy Wydziału Komunikacji w Lewinie Brzeskim w dniu 2 maja 2023 r. (wtorek) będzie nieczynny, odpracowanie nastąpi w dniu 27 maja 2023 r. (sobota).

Pozostałe lokalizacje Brzeg, Grodków bez zmian.

Przepraszamy za niedogodności.

Starosta Brzeski ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego-lokal użytkowy-ul. Bolesława Chrobrego 27 w Brzegu

Brzeg, dnia 12.04.2023 r. G.6845.1.2.2020   WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego   Powierzchnia i oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Do sprzedaży przeznaczony jest lokal użytkowy nr 1 o pow. użytkowej 300,66 m2, dla którego Sad Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę…

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem-lokal użytkowy przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23 w Brzegu

  Brzeg, dnia 12.04.2023 r. G.6845.2.22.2023   WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości  przeznaczonej do oddania w najem   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość położona w Brzegu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 829/5 o pow. 1,2730 ha, ark. m.…