MOJE DANE – BEZPIECZNE DANE

W dniu 8.03.2017r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w  przy ul. Słowiańskiej  w Brzegu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego  ,, Moje dane – bezpieczne dane’’. Konkurs organizowany był pod patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty  oraz Starosty Powiatu Brzeskiego. Celem wydarzenia  było zwrócenie uwagi na kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród mieszkańców powiatu brzeskiego, związanych z…

Zaproszenie do składania ofert na najem lokali – ul. Kard. Wyszyńskiego 23, Brzeg

Brzeg, dnia 10.03.2017r. G.6845.2.  15 .2017   Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do składania ofert na najem lokalu  stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego   Do wynajęcia przeznaczony jest  wymienione w tabeli wolne pokoje biurowe położone w Brzegu na parterze budynku przy ul. Kardynała Stefana  Wyszyńskiego 23, usytuowanym na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr…

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyka nowotworowa lub ratownictwo – jako formy promocji i ochrony zdrowia

UCHWAŁA NR 286/2017 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 7 marca 2017 r.   w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe   Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.…

Zapraszamy na spotkanie

Zapraszamy na spotkanie organizowane przez Opolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 9.03.2017r. o godz. 10:00 przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 23. Spotkanie dotyczy Systemu Dofinansowań i Refundacji ze środków PFRON wynagrodzeń  osób niepełnosprawnych oraz refundacji składek ZUS osób  niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą. Zapraszamy wszystkich niepełnosprawnych pracodawców oraz pracodawców  zainteresowanych zatrudnieniem osób niepełnosprawnych i…

Ogłoszenie o naborze do komisji – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyka nowotworowa i ratownictwo – jako formy promocji i ochrony zdrowia

Brzeg, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ   Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyka nowotworowa i ratownictwo — jako formy promocji i ochrony zdrowia, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3. ust. 3  ustawy…

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem – Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23

Brzeg, dnia 15.02. 2017r. G.6845.2.15.2017 WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem   Położenie nieruchomości  –  Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23 Opis  nieruchomości : Do wynajęcia przeznaczone są wymienione w tabeli pokoje biurowe położone na parterze budynku przy ul. Kardynała Stefana  Wyszyńskiego 23, usytuowanym na działce oznaczonej w operacie…

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu turystyki oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

UCHWAŁA NR 276/2017 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817,…

Zmiana ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury

UCHWAŁA NR 275/2017   ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO   z dnia 14 lutego 2017 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe   Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.…

Najważniejsze- pamiętać!

Minęło 77 lat od chwili wielkiej tragedii polskiego narodu. Na Syberię wysłano pierwszy transport tych, którzy w mniemaniu Rosjan najbardziej zagrażali temu państwu: nauczycieli, kolejarzy, wojskowych-  kwiat narodu. W bydlęcych, brudnych i nieogrzewanych wagonach ruszali na pewną śmierć. Szacuje się, że trzy transporty liczyły ok. 150 tys. zesłanych, a ponad połowa z nich została na…