Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości-działka nr 39/9 o pow. 0,2200 ha, położona w miejscowości Jeszkotle, gmina Grodków

Brzeg, dnia 24.01.2024 r. G.6820.4.2022   Starosta Brzeski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa   Powierzchnia i oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Do sprzedaży przeznaczona jest nieruchomość gruntowa, będąca własnością Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 39/9 o pow. 0,2200 ha, położona w…

Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

UCHWAŁA NR 764/2024 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej   Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o…

Posiedzenia i opinie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu III Kadencja 2022-2025

posiedzenie PRDPP z 29.03.2022 opinia PRDPP z dnia 17.05.2022 posiedzenie PRDPP z dnia 11.04.2022 posiedzenie PRDPP z dnia 07.06.2022 posiedzenie z 05.09.2022 opinia PRDPP z dnia 13.09.2022 opinia PRDPP z dnia 22.09.2022 r. posiedzenie z 03.11.2022 r. opinia z 23.01.2023 posiedzenie z 06.02.2023 opinia z 29.03.2023 posiedzenie z 24.04.2023 opinia z 31.10.2023 opinia z 09.01.2024…

Ogłoszenie czwartego uzupełniającego naboru kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego – uzupełnienie wakatów

Brzeg, dnia 10 stycznia 2024 r.   Ogłoszenie czwartego uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności  Pożytku Publicznego w Brzegu (uzupełnienie wakatów)     Starosta Powiatu Brzeskiego informuje, że w ramach trzeciego uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu ogłoszonego dnia 8 grudnia 2023 r. żadna organizacja pozarządowa nie złożyła…

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych

Brzeg, dnia 5 stycznia 2024 r.   OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWYCH Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3. ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowych, do opiniowania ofert konkursowych.   Propozycje należy…

Ogłoszenie trzeciego uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – uzupełnienie wakatów

Brzeg, dnia 8 grudnia 2023 r.     Ogłoszenie trzeciego uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności  Pożytku Publicznego w Brzegu (uzupełnienie wakatów)     Starosta Powiatu Brzeskiego informuje, że w ramach dwóch uzupełniających naborów kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu ogłoszonych w dniach odpowiednio 24 października 2023 r. i 14 listopada 2023…

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego na prowadzenia punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie powiatu brzeskiego w 2024”.

Brzeg, dnia 22 listopada 2023 r.   Ogłoszenie o wyborze ofert   Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w zakresie prowadzenia punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej, na terenie powiatu brzeskiego w 2024 r.   Lista rankingowa zgłoszonych…

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży – lokal mieszkalny położony w Brzegu przy ul. Kapucyńskiej 5/4

Brzeg, dnia 22 listopada 2023 r. G.6840.1.1.2023 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości; powierzchnia nieruchomości: Stanowiący własność Skarbu Państwa samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 47,37 m2, położony w Brzegu przy ul. Kapucyńskiej 5/4, dla którego Sąd Rejonowy w…