Obywatelski monitoring funduszy europejskich – nie przegap!

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich. Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na…

logo

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem-lokal ul. Kard. Wyszyńskiego 23, Brzeg

Brzeg, dnia 12 października 2022 r. G.6845.2.52.2022 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość położona w Brzegu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 829/5 o pow. 1,2730 ha, ark. m. 11,…

logo

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, działka Brzeg, południe

Brzeg, dnia 12 października 2022 r. G.6840.2.7.2022 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, położona w Brzegu, obręb Południe, ark. m. 4, o łącznej powierzchni 0,6706 ha, składającą się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków…

Kolejny projekt zrealizowany przez powiat

Dziś (6 października br.) dokonano oficjalnego otwarcia kolejnego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1184 O w miejscowości Stroszowice znajdującej się na terenie Gminy Lewin Brzeski, która również współfinansowała tę inwestycję. W otwarciu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych Starosta Powiatu Brzeskiego Jacek Mankiewicz Etatowy Członek Zarządu Arleta Kostrzewa oraz Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara.…

Powiat stawia na bezpieczeństwo pieszych

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Powiat Brzeski otrzymał niemal 700 tysięcy złotych na przebudowę 8 przejść dla pieszych na drogach powiatowych. 5 października br. dokonano oficjalnego otwarcia przejścia w Czepielowicach przy Szkole Podstawowej łączącej szkołę z boiskiem sportowym na drodze powiatowej nr 1143 O. To zadanie dofinansowała również Gmina Lubsza. Kolejne przejście dla pieszych…

przedstawiciele armii czeskiej u starosty

Zapoznali się z realizacją zadań obronnych

Dziś (5 października br.) w gabinecie Starosty Powiatu Brzeskiego Jacka Monkiewicza gościła delegacja Regionalnego Dowództwa Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej z Ołomuńca. Goście mieli okazję m.in. obejrzeć prezentację multimedialną dotyczącą realizacji zadań obronnych  przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Dwudniowa wizyta naszych sąsiadów w województwie opolskim odbywała się w ramach współpracy z Ośrodkiem Zamiejscowym w Opolu Centralnego…

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzeskiego w 2023 r.

Brzeg, dnia 28 września 2022 r.   OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ   Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), Starosta Powiatu Brzeskiego zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione…

logo

Wykaz nieruchomości dz. nr 304/5 Skarbimierz

Brzeg, dnia 21 września 2022 r. G.6846.1.4.2021 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 304/5 o powierzchni 0,0941 ha, położona w obrębie…

logo

Wykaz nieruchomości dz. nr 479/58 Brzeg Południe

Brzeg, dnia 21 września 2022 r. G.6840.1.6.2021 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości, względem której przysługuje Skarbowi Państwa prawo użytkowania wieczystego przeznaczone do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako niezabudowana działka…